Om

Diversity Icebreaker®

Spørreskjema og seminar

Vi tror på engasjerende seminarer som det er gøy å fasilitere, og hvor deltakerne opplever at det er morsomt å delta. Vi tror seminaret får langtidseffekt gjennom positiv emosjonell involvering. Diversity Icebreaker er et DNV GL-sertifisert, forskningsbasert team-verktøy som er laget for å gi selvinnsikt, skape nysgjerrighet og utvikle fellesskap og tillit i organisasjoner, nettverk, team og prosjekter. 

 

Dersom man lærer seg begreper for å snakke om forskjellighet, gjør det innenfor en positiv opplevelse som alle deltar i, så begynner de å stole på hverandre, respektere hverandres forskjellighet og kan forvalte kommunikasjon på metanivå.  Teamet begynner å løse kommunikasjonsproblemer før de eskalerer, er mer villig til å dele informasjon og blir bedre på tilbakemeldinger. Og hva slags ringvirkninger har det? Hele organisasjonen fungerer bedre.

Konseptet med spørreskjema og seminar ble utviklet av psykolog Bjørn Z. Ekelund og Human Factors AS (i Norge) i 1995-1997. Spørreskjemaet er senere oversatt til nitten språk og brukes nå over hele verden. Les om den fascinerende historien her.


Spørreskjemaet

 


Diversity Icebreaker bygger på et spørreskjema (papirbasert eller online) som måler preferanser for kommunikasjon, interaksjon og ulike problemløsningsstiler.  Diversity Icebreaker er en preferansetest som ikke må forveksles med en personlighetstest. En preferansetest sier ikke noe om kompetanse; hva du kan eller ikke kan gjøre, men hva du foretrekker. Diversity Icebreaker er derfor godt egnet til utvikling av team og grupper. I løpet av det anbefalte seminaret i etterkant utvikler seminardeltakerne en felles forståelse av hvordan forskjellene kan brukes konstruktivt.  
 

 

 


Seminaret

Seminaret er enkelt å gjennomføre og tar bare 1-1,5 time. Konseptet er enkelt å bruke for konsulenter, enkelt å forstå for deltakerne og vitenskapelig dokumentert (sertifisert av DNV GL). Konseptet er mest brukt på grupper fra 9-30 personer, men kan også benyttes i større grupper (150 og flere), f.eks. i kick-offs og på konferanser.


 

Metoden er enkel å tilpasse ulike kontekster og gir muligheter for å lede prosesser i mange ulike retninger. Det kreves ikke sertifisering for bruk, men konsulenter som bestiller materiell blir bedt om en enkel registrering med egenerklæring om kompetanse etc. før de mottar materiell.


Hvorfor velge Diversity Icebreaker fremfor andre HR verktøy?

 Diversity Icebreaker er et multifunksjonsverktøy som brukes til:


Bedre kommunikasjon, Teamutvikling, Selverkjennelse, Sosialt samspill, Verdsetting av forskjeller, Konstruktiv gruppedynamikk, Prosjektteam, Dialog, Konfliktløsning, Felles begrepsforståelse, Mangfoldskultur og Kollektiv refleksjon

 

Se video:

Diversity Icebreaker forklart på ett minutt

Klipp fra en autentisk Diversity Icebreaker-seminar i Tyskland

Diversity Icebreaker-presentasjon med engelsk undertekst

Diversity Icebreaker med engelsk dubbing