Få beskjed om nye webinarer/seminarer

Motta på vårt nyhetsbrev 2-4 ganger pr år.

Meld deg på

Seminarer/Webinarer

Bli bedre kjent med utvidet bruk av DI

 

Målgruppe

For deg som ønsker å øke å utvide bruken av Diversity Icebreaker utover standard seminar. Du trenger ikke å ha gjennomført Diversity Icebreaker-seminar tidligere, men det vil være en fordel at du har en viss kjennskap til produktet.

 

 

Innhold

I dette gir seminaret vil vi gi en oversikt over nye  bruksmuligheter. Tema som blir berørt er:

 

  • Bruk av hexagon som en presist bilde av nærhet og avstand mellom deltakere i teamet.
  • Informasjon om gjennomsnitt og spredning. Indikasjoner på hva man bør være oppmerksom på i teamutviklingen.
  • Bruk av opptil 10 undergrupper i seminaret gjør det raskere og mer presist å arbeide med flere nivå og/eller flere team i det samme seminaret.
  • Tilleggsspørsmål om tillit, psykologisk trygghet og stress, brutt ned på de ulike fargene gir anledning til fordypet læring i spørsmålstemaene og de ulike fargenes preferanser.
  • Hvordan få til en helhetlig personlig utvikling med alle de tre fargene både gjennom tilrettelegging av det vanlige seminaret og ved den individuelle Premium feedback som lanseres til høsten.
  • Det er nå laget nye normer som behandler hver av fargene individuelt, med N=14 888 personer. Dette kan brukes til rekruttering, seleksjon og innfasing.
  • Den individuelle Premium feedback egner seg for en effektiv personlig utvikling der en coach vil kunne forsterke både motivasjon og kvalitet hos coachee.

 

Tidspunkt

Fysisk seminar i Lilleakerveien 8, Oslo.

- 21. september 2021. Kl 14.00 – 15.30

 

 

Webinarleder
 

 

Bjørn Z. Ekelund er psykolog fra Universitetet i Oslo med tilleggsutdanning i ledelse fra to andre universitet. Bjørn har vært aktiv som organisasjonspsykolog i mer enn 30 år. Til sammen har det blitt flere enn 1000 oppdrag i nesten 20 ulike land. Parallelt med konsultasjon og å lede konsulentmiljø har Bjørn skrevet flere bøker og viet mye tid til forskning og vitenskapelige publikasjoner. Den siste boken «Unleashing the Power of Diversity. How to Open Minds for Good” er en oppsummering og anbefalinger knyttet til Diversity Icebreaker. Bjørn har vært den mest sentrale i utviklingen av Diversity Icebreaker siden starten i 1995. I de siste årene har han vært spesielt opptatt av hvordan konseptet kan gi merverdi for organisasjoner, konsulenter og deltakere. Dette har foreløpig resultert i en rekke nye produktløsninger som vil bli presentert på seminaret. 

 

 

Seminaret er gratis

 

 

Påmelding

Send en epost til: seminar@human-factors.no

 

Tilbake