Webinarer

Kreativ problemløsning og beslutningstaking med Rød, Blå og Grønn

En høy-kvalitets samskapende innovativ prosess ved målrettet bruk av Røde, Blå og Grønne perspektiver. Nyttig for både trenings-seminarer og i reell problemløsning.

 

Webinarleder
 

Bjørn Z. Ekelund. Psykolog, MBA. Utvikleren av Diversity Icebreaker®(DI). Bjørn er en av Norges mest erfarne konsulenter på områdene samarbeid, teamutvikling, kommunikasjon i team og håndtering av ledelse på tvers av roller og kulturelle forskjeller. I mer enn 30 år har Bjørn ledet konsulentselskaper og levert over 1000 oppdrag i mer enn 20 land. Han har gjennom mange år bidratt til flere av verdens høyest rankede utdanningsinstitusjoner innen sitt fagfelt med forskning og undervisning. Bjørn mottok prisen «Årets konsulent" i 2008.

 

 

Co-fasilitator
 

Piotr Pluta er utdannet organisasjonspsykolog og er daglig leder – Consultancy i Human Factors. Piotr har bred erfaring i å gjennomføre og tilrettelegge for virtuelle DI-seminarer. Han har også vært involvert i utviklingen av en egen Diversity Icebreaker-modul for en virtuell 3D-plattform. Piotr har ofte bistått kunder med praktiske råd før og under virtuell bruk av Diversity Icebreaker. Han er mye involvert i våre F&U-aktiviteter knyttet til DI-verktøyet og leverer konsulenttjenester innenfor team, kommunikasjon, krysskulturelt arbeid og mangfold.

 

 

Målgruppe

For deg som allerede er kjent med Diversity Icebreaker.

 

 

Tidspunkt

Torsdag 26. november. Kl. 9.00 - 10.30 (1,5 time)

 

 

Introduksjon

I dagens situasjon møter vi noen ganger komplekse problemstillinger der mennesker har ulik nærhet og eierskap. For å kunne skape en felles forståelse av problemet (co-define), en kreativ løsning som integrerer ulike perspektiver og personer (co-creation) og en gjennomføring med innovative kvaliteteter (co-production) – så kreves en høy-kvalitets samskapende innovativ prosess. Diversity Icebreaker med Rød, Blå og Grønn kan heve kvaliteten på dette arbeidet. I dette webinaret deler vi kunnskap om hvordan lykkes med en slik flerfarget prosess enten den gjennomføres virtuelt eller i et seminar rom med deltakere.

 

 

Innhold

- 3 faser i samskapende kreativ problemløsning; definere, løsning, gjennomføring
- 3 grunnleggende dilemmaer; åpne vs lukke, alene eller sammen, forståelse av problem vs løsning
- 3 ulike fargers styrker og svakheter i hver fase
- 3 ulike grunnleggende faglige paradigmer; naturvitenskap, samfunnsvitenskap og humaniora
- 3 ulike kommunikasjonsformer; dialog, diskusjon og debatt

 

 

Materiell

Deltakerne vil få digital tilgang til innovasjonsheftet

 

 

Pris

Kr 450,-.

 
 

Påmelding

Send en epost til: seminar@human-factors.no 

 

Tilbake