Få beskjed om nye webinarer/seminarer

Nyhetsbrev sendes 2-4 ganger pr år.

Meld meg på nyhetsbrevet

Seminarer/Webinarer

Bruk i rekruttering og onboarding

xxxx

Deltakelse er gratis
 

 

Seminarleder
 

 

Bjørn Z. Ekelund er psykolog fra Universitetet i Oslo med tilleggsutdanning i ledelse fra to andre universitet. Bjørn har vært aktiv organisasjonspsykologien i mer enn 30 år og har vist innovative grep i anvendelse av psykologi både i organisasjoner og i samfunnet forøvrig. Paralellt med konsultasjon og å lede konsulentmiljø har Bjørn skrevet flere bøker og viet mye tid til forskning og vitenskapelige publikasjoner. 
 

Bjørn har vært sentral i sammenheng med innføring av 3 ulike verktøy i Norge som har vært anvendt i rekrutteringsprosesser: Cattell 16PF, EQ-i og Global Personality profile. Han har sertifisert over 1000 konsulenter i ulike testverktøy, undervist og veiledet i rekruttering, sittet i Norsk Psykologforenings Testutvalg og gjennomført en rekke rekrutteringsprosesser. I dag forvalter og viderutvikler han Diversiy Icebreaker (DI) sammen med sine kolleger i Human Factors.

 

Gjest: Vidar Singh
Vidar Singh er leder for VIEROSS - en byrå som hjelper myndigheter og næringslivet med kommunikasjon og rådgivning rettet mot flerkulturelle målgrupper i sammenheng med mangfoldsøkning, inkludering og integrering. Selskapet jobber bl.a. for for Helsedirektoratet, IMDI, Røde Kors. 

 

Bjørn Z. Ekelund er er assosiert partner i VIEROSS.

 

 

Målgruppe

For deg som ønsker å bruke Diversity Icebreaker (DI) i rekruttering og onboarding.

 

 

Tidspunkt

16. november 2021. Kl. 14.00 - 15.30 (1,5 time)

 

 

Sted:

Hos Human Factors AS i Lilleakerveien 8, Oslo

 

 

Introduksjon

Diversity Icebreaker Premium feedback er bedre egnet til å sammenligne kandidater i en med hensyn til Rød, Blå og Grønn i en rekrutteringsprosess. Diversity Icebreaker vil da bli mer relevant for jobbanalyse, valg av kandidat og ikke minst for en vellykket onboarding. Normer er etablert i forhold til hver farge, basert på en normbase med 18 000 personer.
 
 

I dette webinaret vil vi vise:

 

  • hvordan DI kan brukes i jobbanalyse ift, definerte behov i team og organisasjon

  • hvordan DI-resultatene kan brukes til valg av kandidater

  • hvordan Premium feedback kan gi kandidaten en kick-start i smh med onboarding

  • hvordan Premium feedback også kan bidra til positivt omdømme for organisasjonen hos kandidater som ikke velges

 

Dagens bruk

Noen av våre kunder bruker allerede Diversity Icebreaker (DI) i rekrutteringsprosesser, og da som samtaleverktøy i intervju og/eller som et av flere verktøy i assessment-sentre. Slik bruk har vært relevant i organisasjoner som allerede har etablert en organisasjonskultur der Rød, Blå og Grønn brukes som en del av språket. I jobbanalysen har man f.eks. sett behov for å finne nye kandidater som kan justere teamet eller organisasjonen i en bestemt farge-retning.

 

 

Hva er nytt i Diversity Icebreaker Premium feedback?

 

Den nye Premium feedback vil fremstille kandidatens fargeresultater på to ulike måter i tillegg til skårene på Rød, Blå og Grønn:

 

1. Likert-format
Denne fremstillingen bygger på en normert skåre for hver farge som gjør det enklere og mer presist å sammenligne kandidaten i forhold til hver enkelt fargepreferanse. Sammenligningsgrunnlaget kan defineres utifra fra normutvalget eller gruppen/organisasjonen som kandidaten skal rekrutteres inn i. Denne måten å presentere skåren på er ny i Premium-versjonen og gjør den bedre egnet enn tidligere versjoner til valg av kandidat.

 

2. Ipsert format
Denne fremstillingsmåten som tradisjonelt er benyttet i utviklingsprosesser, viser den relative forskjellen mellom skårene. Dette måten å presentere skåren på er godt egnet for utviklingsarbeid. Dette er den måten vi presenterer skårene på i dag. Denne informasjonen (i ipsert format) kan også gis til kandidaten som skal inn i organisasjonen da det er relevant å kjenne til organisasjonens måte å bruke konseptet på.

 

Sosial ønskelighet

I Premium-versjonen ligger det også en normert måling av responsstilen «sosial ønskelighet/positiv selvrepresentasjon. Denne skåren tolkes både som responsstil og personlig egenskap.

 

Utvidet beskrivelse om Rød, Blå og Grønn

Videre er det laget spesifikke områdebeskrivelser (totalt ca 25 sider) informasjon som gjør at kandidatene får en kompetansebyggende tilbakemelding som er relevant for arbeid og personlig utvikling.

 

Typelære

Den nye profilen beskrive ikke bare de 3 fargene men også en type-basert beskrivelse basert på 7 ulike typer avhengig av de tra fargenes innbyrdes forhold.

 

 

Hva er en god onboarding-prosess?

En god onboarding-prosess er et samspill mellom den nyvalgte kandidaten og et team i en organisasjon. Når Rød, Blå og Grønn har blitt en del av organisasjonens kultur vil en bruk av DI bidra til at kandidaten er forberedt og mer kompetent for inkludering i teamet. Bruk av DI i onboardingen vil gi de involverte et felles språk som kan brukes for å avstemme og tydeliggjøre målsettinger, roller og prosesser – noe som er viktig for en vellykket onboarding-prosess.

 

Påmelding

Send en epost til: seminar@human-factors.no
Deltakelse er gratis.

 

Tilbake