Seminarer/Webinarer

Avansert bruk

Velg mellom 4 halve webinar-dager på Zoom eller 2 hele kursdager (fysisk seminar)
Les mer