Bruksområder

Kommunikasjonstrening

At vi bruker ulike måter å kommunisere med hverandre på, er kjernen i Diversity Icebreaker. Kommunikasjonstrening passer derfor godt sammen med dette verktøyet.
 

Utviklingen av Diversity Icebreaker startet faktisk med en original markedskampanje. Det at ulike mennesker oppfatter informasjon på ulike måter ble i denne sammenheng analysert og kategorisert for det formål å nå mer effektivt ut til målgruppen. 
 

Rød, Blå og Grønn - de tre dimensjonene i Diversity Icebreaker - kan bli betraktet som tre kommunikasjonsstiler. De tre fargene kan anvendes i gruppe-øvelser (hvor gruppene består av deltakere med samme eller blandede preferanser), i personlig selvutvikling (øvelser med rolle-spill) og i kommunikasjonsstrategier på organisasjonsnivå.

Typiske resultater av kommunikasjonstrening med Diversity Icebreaker:

- Bedre forståelse for egen og andres kommunikasjonsstil
- Økt fleksibilitet i møte med andre mennesker
- Et delt, enkelt og positivt ladet språk som forenkler kommunikasjonen, f.eks. i forhold til vanskelige temaer

 

► CASE STUDY

Se et praktisk eksempel på en gruppeøvelse med Red, Blå og Grønn i et halvdags-seminar med kommunikasjonstrening for et prosjekt i Olje og gass-sektoren. Last ned PDF.
Tilbake