Bruksområder

Kommunikasjonstrening

At vi bruker ulike måter å kommunisere med hverandre på, er kjernen i Diversity Icebreaker. Kommunikasjonstrening passer derfor godt sammen med dette verktøyet.
 

Les mer

Lederskap

Verktøyet har stor relevans for lederskap: Det utvikler selvbevissthet, gir anledning for å utvikle delt lederskap, og åpner for ulike dimensjoner av lederskap (mennesker, oppgaver, endring).
Les mer

Kick-off

Seminaret kan også anvendes i store grupper (200+ deltakere) - som kick-off på store prosjekter og konferanser på en meningsfull, positiv og minneverdig måte. Dette gjør Diversity Icebreaker ganske unikt som verktøy i sin sjanger.
Les mer

Kryss-kultur og Mangfoldstrening

Dimensjonene til Diversity Icebreaker går på tvers av kultur, kjønn og alder. Modellen er en enkel og en virkningsfull inngang til å verdsette, og sette pris på, fordelene ved mangfold.

Les mer

Konflikthåndtering

Ikke et konflikthåndteringsverktøy i seg selv, men Diversity Icebreaker er en kraftfull tillits-booster som kan understøtte konfliktløsning-prosesser.
Les mer

Akademia

Diversity Icebreaker er brukt på mange høyskoler og universiteter som del av orienteringsdager for førsteårsstudenter eller som en del av utviklingsprogram i løpet av studiet.

Les mer