Bruksområder

Virtuell bruk av DI

Jobber teamet sammen fra ulike geografiske steder, eller kanskje deltakerne deltar fra hjemmekontor på grunn av COVID-19?

Les mer

Virtuelle DI-seminarer med AULA

Hjemmekontor? For grupper som ikke kan samles på samme lokasjon har vi i flere år levert Diversity Icebreaker-seminarer via skjerm med Aula® - et fasinerende 3D-miljø.

Les mer

Kommunikasjonstrening

At vi bruker ulike måter å kommunisere med hverandre på, er kjernen i Diversity Icebreaker. Kommunikasjonstrening passer derfor godt sammen med dette verktøyet.
 

Les mer

Lederskap

Les om hvordan verktøyet er relevant for deg som leder, teamet ditt, felles språk, medarbeiderskap, lederskapsdimensjoner og endringskommunikasjon.

Les mer

Kick-off

Seminaret kan også anvendes i store grupper (200+ deltakere) - som kick-off på store prosjekter og konferanser på en meningsfull, positiv og minneverdig måte. Dette gjør Diversity Icebreaker ganske unikt som verktøy i sin sjanger.

Les mer

Kryss-kultur og Mangfoldstrening

Dimensjonene til Diversity Icebreaker går på tvers av profesjon, kultur, kjønn og alder. Modellen er en enkel og en virkningsfull inngang til å verdsette, og sette pris på, fordelene ved mangfold.

Les mer

Konflikthåndtering

Ikke et konflikthåndteringsverktøy i seg selv, men Diversity Icebreaker er en kraftfull tillits-booster som kan understøtte konfliktløsning-prosesser.
Les mer

Akademia

Diversity Icebreaker er brukt på mange høyskoler og universiteter som del av orienteringsdager for førsteårsstudenter eller som en del av utviklingsprogram i løpet av studiet.

Les mer