Om

Diversity Icebreaker®

Spørreskjema og seminar - også via skjerm/hjemmekontor!

Å lede Diversity Icebreaker-seminarer/webinarer er gøy. Engasjerte deltakere, morsomme og innsiktsfulle replikker gjør det hele til en uforglemmelig og lærerik opplevelse for alle involverte. Fargekategoriene Rød, Blå og Grønn sier noe om hvordan man er forskjellige når man kommuniserer og samarbeider.

 

Når deltakerne opplever at feedback og problemløsning blir mye enklere ved bruk av disse fargene, får dette en varig effekt. Seminaret skaper et positivt perspektiv på forskjellene, noe som leder til økt trygghet, respekt og tillit. Innad i teamet/gruppen fører dette til større åpenhet, mer deling av informasjon og bedre samspill. Dette har verdifulle ringvirkninger – en organisasjon med mer kreativitet, bedre effektivitet og større fellesskap.


Diversity Icebreaker er et forskningsbasert team-verktøy som er laget for å gi selvinnsikt, skape nysgjerrighet og bygge fellesskap og tillit i organisasjoner. Verktøyet er det eneste team-verktøy i markedet som er DNV-sertifisert.Konseptet med spørreskjema og seminar ble utviklet av psykolog Bjørn Z. Ekelund og Human Factors AS (i Norge) i 1995-1997. Spørreskjemaet er senere oversatt til nitten språk og brukes nå over hele verden. Les om den fascinerende historien her.


Spørreskjemaet

 


Diversity Icebreaker bygger på et spørreskjema (online eller papir) som måler preferanser for kommunikasjon, interaksjon og ulike problemløsningsstiler. Diversity Icebreaker er en preferansetest som ikke må forveksles med en personlighetstest. En preferansetest sier ikke noe om kompetanse; hva du kan eller ikke kan gjøre, men hva du foretrekker. Diversity Icebreaker er derfor godt egnet til utvikling av grupper og team. I løpet av det anbefalte seminaret i etterkant utvikler seminardeltakerne en felles forståelse av hvordan forskjellene kan brukes konstruktivt. Online-versjonen av spørreskjemaet brukes i dag mest da denne formen gir langt flere fordeler og muligheter enn papirversjonen.  
 

 

 


Seminaret - fysisk eller virtuelt via skjerm

Seminaret er enkelt å gjennomføre og tar bare 1-1,5 time. Konseptet er enkelt å bruke for konsulenter, enkelt å forstå for deltakerne og vitenskapelig dokumentert (sertifisert av DNV).

 

 

Konseptet er mest brukt på grupper fra 9-30 personer, men kan også benyttes i større grupper (150+), f.eks. i kick-offs og på konferanser. 

 

 

 


 

Metoden er enkel å tilpasse ulike kontekster og gir muligheter for å lede prosesser i mange ulike retninger. Det kreves ikke sertifisering for bruk, men konsulenter som bestiller materiell blir bedt om en enkel online registrering med egenerklæring om kompetanse etc. før de mottar tester/testlenker og evt. annet materiell.


Hvorfor velge Diversity Icebreaker fremfor andre HR verktøy?

 Diversity Icebreaker er et multifunksjonsverktøy som brukes til:


Bedre kommunikasjon, Teamutvikling, Selverkjennelse, Sosialt samspill, Verdsetting av forskjeller, Konstruktiv gruppedynamikk, Prosjektteam, Dialog, Konfliktløsning, Felles begrepsforståelse, Mangfoldskultur, Kollektiv refleksjon m.m.

 

Se video:

Diversity Icebreaker promo (with english voiceover)

Diversity Icebreaker workshop