Bruksområder

Konflikthåndtering

Ikke et konflikthåndteringsverktøy i seg selv, men Diversity Icebreaker er en kraftfull tillits-booster som kan understøtte konfliktløsning-prosesser.
Forskning som vi gjennomførte sammen med Hebrew University i Jerusalem viste at Diversity Icebreaker økte positive følelser og reduserte negative følelser - blant deltakerne i Diversity Icebreaker-seminaret. 

Verktøyet kan brukes til å legge et grunnlag for konfliktløsnings-prosesser ved at partene reduserer tiden i den kritiske oppstartsfasen som ofte er preget av mistillit og negative følelser. 

Seminaret skaper er nytt språk for å snakke om forskjeller - et språk som ikke allerede er knyttet til problemstillinger der partene har en historie som er forbundet med sterke følelser. På denne måten unngår man å berøre den konfliktfylte situasjonen direkte i oppstarten. Når tillit er etablert, kan man drøfte mer vanskelige problemstillinger. Dette nye språket (Rød, Blå og Grønn) blir et nytt og positivt ladet verktøy for å diskutere problemstillinger som er relevant for å løse mulige konflikter, også i tiden fremover.  
 

 

► CASE STUDIES

Last ned en interressant beskrivelse av hvordan Diversity Icebreaker har vært brukt for å integrere og løse kommunikasjonsproblemer mellom arbeidstakere som er spredt på tre ulike lokasjoner.

 

Se video:

applied in conflict management

The Diversity Icebreaker applied in conflict management: fra Norge, til Balkan, to Midtøsten".

Bjørn Z. Ekelund forteller om verktøyets historie og bakgrunn - relevant for konfliktsløsnings-prosesser.

Tilbake