Bruksområder

Kryss-kultur og Mangfoldstrening

Dimensjonene til Diversity Icebreaker går på tvers av kultur, kjønn og alder. Modellen er en enkel og en virkningsfull inngang til å verdsette, og sette pris på, fordelene ved mangfold.

Tradisjonelt konsulentarbeid med mangfold har fokusert på "overflate-mangfold" - representert med demografiske og kulturelle forskjeller. Vårt verktøy tar utgangspunkt i et annet mangfold: intrapersonlige forskjeller i måten vi oppfatter informasjon på og kommuniserer på - "dybde-mangfold".

Dette dypde-mangfold beskrives med trefaktormodellen (Red, Blå og Grønn) - og måles med spørreskjemaet; Diversity Icebreaker og videreutvikles i gruppearbeidet under det anbefalte Diversity Icebreaker-seminaret. Modellen er enkel, positivt ladet og de tre unike faktorene vil bli erfart som nødvendige og komplementære. 

Rød, Blå og Grønn kan brukes som virkemiddel for å kartlegge forskjeller i teamet på en måte som er funksjonell og ikke-truende; og som tillater at man drar nytte av mangfoldet.  Modellen tilbyr også en enklere inngang til en kompleks verden av kulturelle forskjeller.
 

► CASE STUDIES

Last ned en beskrivelse av hvordan Diversity Icebreaker har vært brukt i et to-dagers kryss-kulturelt lederutviklingsprogram.

Flere case studies
 

Se video:

Mangfoldstrening med Diversity Icebreaker

Tilbake