Bruksområder

Kryss-kultur og Mangfoldstrening

Norge blir stadig mer mangfoldig og forskjeller byr på både muligheter og utfordringer.

 

Mye av arbeidet med mangfold har fokusert på demografiske og kulturelle forskjeller. Diversity Icebreaker har derimot vist seg å være spesielt verdifullt i arbeide med mangfold fordi Rød, Blå og Grønn finnes hos alle, uavhengig av profesjon, kultur, kjønn og alder. På Diversity Icebreaker-seminaret får deltagerne en økt bevissthet om hvordan egen måte å tenke på påvirker oppfatning av andre som er forskjellige.
 

 

DIVERSITY ICEBREAKER-SEMINARET GIR DELTAGERNE:

 

Et nytt språk
- som inkluderer alle. Et språk som kan brukes til å gi feedback og løse problemer.

 

En felles emosjonell erfaring

- preget av positivitet, latter og tillit – dermed et godt grunnlag for å lære av hverandre.

 

Et positivt møte med noen som er «annerledes»

- noe som gjør det lettere og mer motiverende å ta denne læringen videre til andre og mer utfordrende arenaer.

 


GODT GRUNNLAG FOR VIDERE ARBEID

Med dette utgangspunktet er det lettere å samtale om profesjons-, kultur-, kjønns- og aldersforskjeller og utdype hvordan dette best kan håndteres.  I seminar kan dette også danne et godt utgangspunkt til å forstå ubevisste feiltolkninger, inkluderende kultur og kommunikasjon på tvers av alle typer forskjeller. Les mer hvordan i casene under.

 

 

HVA SIER DELTAKERNE?
Eks på utsagn fra deltakerne på slutten av seminaret:

 

- Vi er alle forskjellige, men det er ok når vi har en felles forståelse av hvordan andre kan bidra på en konstruktiv måte.

- Det er ok å være annerledes og si noe helt annerledes når jeg er trygg på at dette blir tatt godt imot av de andre.

 

 

► CASE STUDIES

Last ned en beskrivelse av hvordan Diversity Icebreaker har vært brukt i et to-dagers kryss-kulturelt lederutviklingsprogram.

Flere case studies
 

Se video:

Mangfoldstrening med Diversity Icebreaker

Tilbake