Bruksområder

Lederskap

 

Du som leder

Verktøyet gir deg ny personlig innsikt. Seminaret bevisstgjør verdien av å spørre og lytte på andre som tenker annerledes. Andre kan hjelpe deg til å se det du selv ikke ser. Refleksjonen over erfaringene er den viktigste læringsprosessen, enten du gjør det alene eller sammen med andre.

 

Teamet ditt

Rød, Blå og Grønn er en enkel modell for ulike måter å ta roller og perspektiv i teamet. En felles forståelse av ulikhetene fremmer kommunikasjon, trygghet og toleranse. Det er lettere å gi personlig tilbakemelding og snakke om vanskelige tema når man bruker fargene Rød, Blå og Grønn. Å fordele oppgaver slik at man har en preferanse som blir tatt hensyn til, fremmer motivasjon og tilhørighet.

 

Felles språk

Rød, Blå og Grønn er et språk som kan brukes på tvers av nivå og på tvers av avdelinger. Felles språk fremmer tillit og opplevelse av fellesskap. At man er forskjellig men allikevel opplever seg inkludert, er en viktig kvalitet ved dette fargerike språket.

 

Medarbeiderskap

God ledelse handler om å tilrettelegge for at medarbeidere kan løse oppgavene best mulig. Rød, Blå og Grønn blir et språk som medarbeiderne kan bruke for å løse både oppgaver og mellom-menneskelige konflikter.

 

Lederskapsdimensjoner

Rød, Blå og Grønn speiler ulike sider av lederskap som er viktig å ha i fokus. Det Røde avspeiler det menneskelige fokus. Blå koples til oppgaver og gjennomføring. Grønn finner man i endring og fremtidsfokus. I organisasjonen er alle disse tre perspektivene viktig.

 

Endringskommunikasjon

Under endringsprosesser har medarbeidere ulike behov avhengig av fargepreferanse. En bevissthet om dette bidrar til bedre planlegging og kommunikasjon av forandringer.

 

 

► CASE STUDY

Les om hvordan Diversity Icebreaker ble integrert i to opplæringskurs for koordineringsteam for katastroferespons innenfor FN- og EU-systemene. Gjennom innovative opplæringsprogrammer som fokuserer på kulturell bevissthet, teambygging og ledelse, blir ekspertene bedre forberedt på å takle utfordringene i kaotiske katastrofesituasjoner.

 

 

► CASE STUDY

Les om hvordan Diversity Icebreaker ble brukt i et to-dagers kryss-kulturelt lederutviklingsprogram.

 

 

► BLOGG

Les en blogg-post om å bruke Rød, Blå og Grønn i endringsledelse. Les mer.

 

Tilbake