Bruksområder

Lederskap

Verktøyet har stor relevans for lederskap: Det utvikler selvbevissthet, gir anledning for å utvikle delt lederskap, og åpner for ulike dimensjoner av lederskap (mennesker, oppgaver, endring).
Godt lederskap krever kontinuerlig selvutvikling, åpenhet for feedback, konseptuell forståelse og trening av lederferdigheter i praksis. Diversity Icebreaker kan bidra på alle disse nivåene:

  • Ved å lære om sine egne preferanser utvikler lederen: innsikt i sine styrker og svakheter, forståelse for sitt indre potensiale for fleksibilitet, i tillegg til åpenhet for delt lederskap.
  •  

  • Den upersonlige orienteringen (representert med fargene Rød, Blå og Grønn) og den positive atmosfæren i seminaret, såvel som det funksjonelle språket som skapes  - forsterker mulighetene for konstruktiv feedback. 
  • Rød, Blå og Grønn speiler ulike dimensjoner av lederskap som gjerne koples til ledelsesteorier som å "lede mennesker, oppgaver og endring". Modellen er enkel å håndtere og anvendelig i et stort utvalg av situasjoner, og vil derfor kunne nyttiggjøres av ledere som rammeverk for å trene ulike lederferdigheter.
 

► CASE STUDY

Last ned en beskrivelse av hvordan Diversity Icebreaker har vært brukt i et todagers kryss-kulturell lederutvklingsprogram.


► BLOGG

Les en blogg-post om å bruke Rød, Blå og Grønn i endringsledelse. Les mer.
Tilbake