Bruksområder

Team- og og prosjektarbeid

Dette er nok det viktigste og mest anvendte bruksområdet for Diversity Icebreaker.
Team-medlemmer som er klar over sine likheter og forskjeller, - som erkjenner hverandres egenart og som er tydelige på roller og prosesser de arbeider innenfor, lykkes bedre enn andre.

Diversity Icebreaker-seminaret tilfører nettopp slike verdier til team-byggeprosesser og team-konsultasjon:


• Den positive atmosfæren i seminaret og de tre fargenes (rød, blå og grønn) sin komplementære og egalitære karakter gjør prosessen med å kartlegge forskjeller i gruppen til en positiv, funksjonell og uforglemmelig opplevelse.

• Verktøyet kan fungere som en alternativ teamrolle-modell: Rød, Blå og Grønn har relevans for ulike oppgaver og ansvarsområder og kan brukes til bedre forståelse av innholdet i de ulike stadier av team-arbeid og bidra til å skape selvstyrte team.

• Det felles utviklede språk som skapes av deltakerne under seminaret styrker tydelig kommunikasjon og felles identitet.

Oppstart og revitalisering

Det klassiske Diversity Icebreaker-seminaret og ulike oppfølgingsaktiviteter er en smart måte å starte opp et nytt team fra bunnen av, eller til å revitalisere eller hjelpe et velfungerende team/prosjektgruppe i å bli enda bedre.


► Case studies

Les en case study hvor Diversity Icebreaker ble brukt til å etablere grunnlag for avklaring av viktige forretningsprosesser i tverrfaglige team i et forskningsorientert farmasøytisk selskap. Her beskrives en interessant anvendelse av en- og flerfargede arbeidsgrupper i oppfølgingsøvelser etter det klassiske seminaret.

Flere case studies
Tilbake