Bruksområder

Virtuell bruk av DI

 

 

VI HAR ERFARING

Diversity Icebreaker (DI) kan brukes i virtuelle sammenhenger på mange ulike måter. Vi har levert virtuelle DI-løsninger siden 2015 og vi ser at de typiske virkningene av DI-verktøyet som økt tillit, samhold, nærhet og åpen kommunikasjon – også kan oppnås selv om deltakerne ikke er samlet i samme fysiske rom. Vi ser at bruken av DI revitalisérer den sosiale kapitalen på arbeidsplassen som ofte gikk tapt under pandemien. Diversity Icebreaker styrker også innovasjonsarbeid og kommunikasjonen mellom ulike team.
 
Grunnlaget er DI online spørreskjema, som er robust, allsidig og enkelt å administrere uavhengig av det virtuelle mediet. Dernest handler det om å kombinere dette med en passende programvare som kan brukes via skjerm. Vi har utviklet egne veiledere for bruk av DI sammen med MS Teams og Zoom som kan lastes ned gratis.
 
 

 

 

FASILITER DI-SEMINARET SELV ELLER BRUK OSS

DI-seminarer handler om diskusjon og gruppearbeid, og alle slags programvare for videokonferanser kan brukes til å gjennomføre seminaret. Noen apper (f.eks. Zoom, MS Teams osv.) har en dedikert funksjon for breakout-økter perfekt for ensfargende grupper. Med andre programmer, som f.eks. Skype, kan fasilitator enkelt dele opp i separate samtalegrupper.

 

 

Les mer om hvordan vi kan bistå med tilrettelegging av virtuelle DI-seminarer. Vi kan levere slike seminarer på 4 språk.

 

 

 

IKKE BARE TIL SEMINARBRUK

Ulike plattformer og apper for samarbeid, e-læring, medarbeideropplæring og onboarding kan brukes til å levere læringsinnhold i sammenheng med Diversity Icebreaker.

Denne formen for asynkront samarbeid er relevant for ledertreninger, salgstreninger, individuell utvikling, peer-coaching og feedbackgrupper, etc.

 

Vi har levert læringsmoduler og individuelt opplæringsinnhold i kombinasjon med Diversity Icebreaker til store norske organisasjoner.  (f.eks. ved bruk av Motimate)

 

Kontakt oss, evt. Piotr Pluta, nedenfor,  for å høre mer og for å få hjelp med å designe din egen Diversity Icebreaker læringsmodul.

 

    

 

Piotr Pluta er utdannet organisasjonspsykolog og er daglig leder – Consultancy i Human Factors. Piotr har bred erfaring i å gjennomføre og tilrettelegge for virtuelle DI-seminarer. Han har også vært involvert i utviklingen av en egen Diversity Icebreaker-modul for en virtuell 3D-plattform. Piotr har ofte bistått kunder med praktiske råd før og under virtuell bruk av Diversity Icebreaker. Han er mye involvert i våre F&U-aktiviteter knyttet til DI-verktøyet og leverer konsulenttjenester innenfor team, kommunikasjon, krysskulturelt arbeid og mangfold.

 

 

Se video:

See how you can split into Red, Blue and Green groups in ZOOM:

See how you can split into Red, Blue and Green groups in TEAMS

Tilbake