Bruksområder

Virtuell bruk av DI

 

 

VI HAR ERFARING

Diversity Icebreaker (DI) kan brukes i virtuelle sammenhenger på mange ulike måter. Vi har drevet FoU og levert virtuelle DI-løsninger siden 2015 og vi ser at de typiske virkningene av DI-verktøyet som økt tillit, samhold, nærhet og åpen kommunikasjon – også kan oppnås selv om deltakerne ikke er samlet i samme fysiske rom.
 
Grunnlaget er selvsagt DI online spørreskjema, som er robust, allsidig og enkelt å administrere uavhengig av det virtuelle mediet. Dernest handler det om å kombinere dette med en passende programvare som kan brukes via skjerm.
 
 

 

 

FASILITER DI-SEMINARET SELV ELLER BRUK OSS

DI-seminarer handler om diskusjon og gruppearbeid, og alle slags programvare for videokonferanser kan brukes til å gjennomføre seminaret. Noen apper (f.eks. Zoom eller WebEx) har en dedikert funksjon for breakout-økter perfekt for ensfargende grupper. Med andre programmer, som Teams eller Skype, kan fasilitator enkelt dele opp i separate samtalegrupper.

 

Vi har også utviklet og levert et DI-seminar-konsept i en programvare som heter AULA® - en 3D, avatar-basert plattform av sveitsiske vComm. Les mer her.

 

Kontakt oss hvis du vil lære mer om tilrettelegging av virtuelle DI-seminarer selv eller er interessert i å få en av våre fasilitatorer til å gjennomføre dette for deg. Vi kan levere slike seminarer på flere språk.

 

 

 

IKKE BARE TIL SEMINARBRUK

Ulike plattformer og apper for samarbeid, e-læring, medarbeideropplæring og onboarding kan brukes til å levere læringsinnhold i sammenheng med Diversity Icebreaker.

Denne formen for asynkront samarbeid er relevant for ledertreninger, salgstreninger, individuell utvikling, peer-coaching og feedbackgrupper, etc.

 

Vi har levert læringsmoduler og individuelt opplæringsinnhold i kombinasjon med Diversity Icebreaker til store norske organisasjoner.  (f.eks. ved bruk av Motimate)

 

Kontakt oss, evt. Piotr Pluta, nedenfor,  for å høre mer og for å få hjelp med å designe din egen Diversity Icebreaker læringsmodul.

 

    

 

Piotr Pluta er utdannet organisasjonspsykolog og er daglig leder – Consultancy i Human Factors. Piotr har bred erfaring i å gjennomføre og tilrettelegge for virtuelle DI-seminarer. Han har også vært involvert i utviklingen av en egen Diversity Icebreaker-modul for en virtuell 3D-plattform. Piotr har ofte bistått kunder med praktiske råd før og under virtuell bruk av Diversity Icebreaker. Han er mye involvert i våre F&U-aktiviteter knyttet til DI-verktøyet og leverer konsulenttjenester innenfor team, kommunikasjon, krysskulturelt arbeid og mangfold.

 

 

Se video:

Se hvordan du kan dele opp i Rød, Blå og Grønn gruppe i ZOOM:

Se hvordan du kan dele opp i Rød, Blå og Grønn gruppe i TEAMS:

Tilbake