DNV GL

Kvalitetsstempel

Diversity Icebreaker® (papirversjon) er sertifisert av DNV GL som utviklingsverktøy for bruk i seminarer. Verktøyet tilfredsstiller kravene til Sertifiseringsrådet for Testbruk i Norge i tråd med europeiske standarder (EFPA). 

Diversity Icebreaker® oppfyller også kravene til "General requirements for bodies certifying products, processes and services" (ISO/IEC 17065:2012).

Diversity Icebreaker® er den første norskutviklede team-test som blir sertifisert av DNV GL som arbeidspsykologisk test for arbeidslivet. Det enkle spørreskjemaet, utviklet for å forbedre samarbeid og kommunikasjon, har i løpet av få år fått anvendelse over hele verden.


A detailed description and evaluation of the tool - the 2013 certification document (97 pages).

The 2016 recertification document (21 pages).