Kunder

Hva sier våre kunder?

Les hva brukerne sier om Diversity Icebreaker.

 
"Vi bruker Diversity Icebreaker i lederprogram på ulike nivåer i organisasjonen, samt i teamutviklingsøyemed. Testen viser på en ypperlig måte våre forskjelligheter og hvordan gruppedynamikk etableres. Og sist men ikke minst - den skaper energi!"

Marthe Sondov
Vice President HR Leadership, culture and team alignment
Aker Solutions


Diversity Icebreaker har blitt en stor «hit» i vår organisasjon, fordi det er enkelt, intuitivt og morsomt. Vi har flere ganger opplevd at ledere som har deltatt på en Diversity Icebreaker-sesjon, i etterkant bestiller opplegget og at vi gjennomfører det i deres del av organisasjonen.

Vi har benyttet verktøyet i prosjektkickoff, større samlinger, teamutvikling i mindre grupper, eller ganske enkelt som en bli-kjent-øvelse. Fra HRs ståsted, opplever vi at verktøyet gir et stort utbytte i forhold til at det krever relativt liten innsats, både av fasilitator og deltagere.

Vi liker også at verktøyet er fleksibelt, ved at vi lett kan tilpasse fasiliteringsspørsmålene for å få gruppen til å reflektere over det som er relevant i deres situasjon. Vi synes også at det er spennende å kunne sammenligne statistiske DI-data som vi samler inn, for å lære mer om hva som kjennetegner de ulike delene av organisasjonen vår.

Katherine Nordtømme
Senior Rådgiver, HR Utvikling
Telenor Norge

Innovasjon Norge
"Vi har med stort hell benyttet Diversity Icebreaker for å øke graden av samspill internt i organisasjonen. Det skaper et enkelt språk om forskjellighet, og har postitive bidrag i forhold til innovasjon og nytenkning oss imellom."

Gaute Hagerup
Seniorrådgiver
Innovasjon Norge, Divisjon Norge Ledergruppe

 

 

 

 

 

 

 

I Program for toppledergrupper i staten bruker vi Diversity Icebreaker(DI) som et verktøy for arbeid med forskjellighet, mangfold og kultur i ledergrupper. Vår erfaring er at det enkle er ofte det beste. DI skaper latter, gjenkjennelse og fellesskap også i vår målgruppe som er toppledere i staten. Vi opplever at DI bidrar til å snakke om hvorfor samhandling og kommunikasjon ikke alltid går på skinner, og gjør deltakerne i stand til å bedre forstå og være fleksibel i møte med forskjellighet

 

Kristin Lundtveit, programstab
Program for toppledergrupper i staten
Direktorat for forvaltning og IKT

 

 

 

 

Larvik kommune


- Ledelse i offentlig sektor krever stor kompetanse på å akseptere forskjellighet. Da må vi forstå begrepet. Diversity Icebraker har faktisk skapt en "bevegelse" blandt 200 ledere i Larvik kommune. En bevegelse som beveger oss i riktig retning til å forstå forskjellighet, hvilken muligheter det gir, og som en grunnpilar for innovasjon og nyskapning. For å få det til må vi nemlig kommunisere, akseptere, gi og ta, le og undres.

Tove Akre
Leder for Lederskolen i Larvik kommune
Last ned kundecase


"Nå har jeg fått testet DI med 30 ledere i Asia. Kjempegøy - helt utrolig å se effekten i gruppene.

- De "grønne" fylte opp White boarden med ustrukturerte ideer på 5 minutter, begynte så å kjede seg og forsvant fra konferanserommet før jeg fikk sukk for meg.
- De "blå" ble fort enige om at her var det tid for individuell refleksjon og lesing, og satt seg hver for seg og leste i arbeidsheftet, før de begynte en forsiktig men strukturert beskrivelse av de forskjellige fargene. Maks 3 bullets for hver farge.
- De "røde" kom ikke i mål, fordi det var så mye å snakke om."

Yngvar Sjoner
DNV
Vice President
Leadership & Organisational Development
"Vi har i flere år benyttet Diversity Icebreaker i våre teamutviklingsaktiviteter. Testen gir en enkel inngang til nyttige diskusjoner rundt individuell forskjellighet og organisasjoners kultur."

Lars Graaner
Senior Consultant, Leadership Development
Kongsberg Gruppen ASA

 

 

 

 


Høyt og Lavt gruppen jobber med mestring, utvikling og felles opplevelser. Vi benytter Diversity Icebreaker (DI) internt i våre selskaper og i gruppearrangement hvor vi kombinerer DI-seminar med aktiviteter. Dette fungerer glimrende da vi får teori koblet på praksis umiddelbart - noe som er med på å gi god læring og hvor man umiddelbart ser effekten av å ha forståelse at vi er forskjellige, men hvor alle har noe å bidra med. Vi opplever at DI gir et veldig godt utbytte til tross for at det kreves relativt liten innsats, både av fasilitor og deltagere.

 

Hans Christian Wilson
VCEO/Founder
Høyt og Lavt Gruppen

 

 

 

University of Arkansas


"And believe me, when you see the President of a major Chinese retailer laughing and immersing himself in the exercise, you know you have a winner. GOOD WORK."

- Donald D. White
Emeritus Professor of Management
Director, Arkansas Executive Forum
Walton College of Business
University of Arkansas

 

Tilbake