Materiell

Bok 2008

Redigert av Bjørn Z. Ekelund og Eva Langvik, i 2008. 2. utgave.
Boken kombinerer separate artikler som har blitt presentert på ulike konferanser, samt upubliserte empiriske data.

DEL 1

Denne delen starter med en presentasjon av verktøyet, og etterfølges av en beskrivelse av den typiske seminarformen som benyttes med Diversity Icebreaker. (En oppdatert versjon av denne seminarbeskrivelsen er nå en del av den mer oppdaterte Brukermanualen) Deretter følger en beskrivelse av kategoriene. Til slutt, en del normdata og vitenskapelig dokumentasjon og statistikk. (En mer oppdatert versjon av denne dokumentasjonen er nå tilgjengelig fra DNV-sertifseringen fra 2013 og kan lastes ned her.)

DEL 2

Del to er en samling av ulike temaer hvor flere har bidratt med kapitler. De to første kapitlene sammenlikner dimensjonene til Diversity Icebreaker med Big five og til Myers-Briggs Type Indicator. Kapittel åtte fokuserer på hvordan dimensjonene i Diversity Icebreaker er knyttet til lederevaluering. Anvendelsen av konseptet i ulike land og i tverrkulturell opplæring er tema i kapittel ni. Kapittel ti ser på konseptets betydning for den sosiale konstruksjonen av team. Dernest kommer et kapittel som fokuserer på hvordan mangfold kan tilføre verdi i team og organisasjoner. Det siste kapittelet bringer inn nye perspektiver der markedsføring igjen er i fokus, men nå i sammenheng med «brand personality».
Tilbake