Materiell

Hefte for ledere

Anvendelse av Rød, Blå og Grønn i leder- og ledelsesutvikling

Hvordan bruke Rød, Blå og Grønn i sin egen utvikling som leder? 

 

Heftet innleder med selv-forståelse og kommunikasjon. Deretter vises det hvordan man som leder kan bruke konseptet i egen ledergruppe. Rød, Blå og Grønn er også tre ulike perspektiv på ledelse og organisasjon. Heftet avsluttes med å vise hvordan kategoriene kan anvendes i endringsledelse og utvikling av en organisasjonskultur som spiller på mangfold.

 

Dette heftet er skrevet for den enkelte leder som ønsker å bruke Rød, Blå og Grønn på flere nivå i organisasjonen. Heftet er egnet som tilleggsmateriell i kjølvannet av Diversity Icebreaker-seminar og i leder- og ledelsesutviklingsprogram der Diversity Icebreaker anvendes.

 

Språk: Tilgjengelig i norsk og engelsk versjon.

Utgitt: 2018

Forfatter: Bjørn Z. Ekelund

Antall sider: 50

 

Vil du vite mer?

Du kan laste ned innholdsfortegnelsen her

Pris

Kr 90,- + mva. Bestill her sammen med skjemaer osv.

Tilbake