Vil du høre mer fra oss?

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få invitasjon til kurs og aktiviteter, samt fagstoff.

Meld deg på her

Materiell

Online gruppeprofil

Lett tilgjengelig og inkludert i prisen

Når du bestiller onlineversjonen av spørreskjemaet får du samtidig en egen link til gruppeprofilen. Gruppeprofil (basert på lenken for din gruppe) genereres automatisk. Her vil alltid kunne se hvor mange deltakere som har besvart - noe som kan være nyttig både under seminaret og ved evt. forhåndskåring. Siden oppdaterer seg selv automatisk hvert sekund slik at nye svar umiddelbart vil dukke opp på profilen uten at du trenger å refreshe siden. Gruppeprofilen er tilpasset både for PC (prosjektor) og smarttelefon.

 

To visninger

 

1. Heksagon-visningen viser fordelingen av de enkelte deltakerne i et todimensjonalt rom - en sekskant. Deltakerne er representert som prikker og deres plassering er en funksjon av skåren på alle tre farger. Den presise skåren er mulig å se dersom du holder markøren/cursor over en bestemt prikk.

 

Gruppens gjennomsnitt vil være punktet hvor de tre linjene møtes.  Det normative gjennomsnittet derimot - 50 Rød, 50 Blå og 50 Grønn – vil alltid være i midten av diagrammet.

 

 

2. Statistikk-visningen viser et diagram med gruppens gjennomsnittlige skåre og norm. I tillegg får du presist gjennomsnitt og standardavvik for Rød, Blå og Grønn.

 

 

Bruksområder

Gruppeprofiler kan være et nyttig utgangspunkt for refleksjoner og øvelser som fokuserer på et team, en avdeling eller en organisasjon som helhet, f.eks.: "Hva er våre styrker og utfordringer gitt vår gruppeprofil i forbindelse med organisasjonsendring?", "Hvordan kan vi kompensere for de fargene vi skårer lavt på? ", etc. 

 

Informasjon som ikke er synlig i statistikkvisningen kan bli tydelig i Hexagon-visningen: Plasseringen av individuelle skårer i sammenheng med hele gruppen. Visningen er et godt utgangspunkt for å drøfte betydningen av "avstand" og "nærhet" mellom deltakerne; så vel som å avdekke "klynger".

 

 

Se video:

Eksempel på stor gruppe - timelaps

Tilbake