Materiell

Personlig Arbeidshefte

Heftet inneholder utvidet informasjon om verktøyet, diskusjons-temaer og oppgaver. Det finnes også en introduksjon til TeamPyramiden som er en modell for hva som er viktig for at mangfold i teamet skal gi større gevinster enn kostnader.

Deltakerne bruker heftet individuelt eller i grupper med fasilitator. Oppgavene og spørsmålene bidrar til å oppsummere og reflektere over læringspunkter i forhold til personlig utvikling, kommunikasjon og teamarbeid.


Tilgjengelig på 8 språk.

Første utgave: 2008. Ny design 2017.

Forfatter: Bjørn Z. Ekelund og Målfrid Rydningen.

Antall sider: 30

 

Pris

Kr 90,- + mva. Bestill her sammen med skjemaer osv.

Tilbake