Materiell

Profil-folder

Profil-folder er inkludert i prisen pr. papir-spørreskjema.

Profil-folderen er det vanligste tilleggsmateriellet i tillegg til spørreskjemaet og spesielt anbefalt for korte seminarer. Det er et poeng at folderen deles ut til deltakerne først på slutten av seminaret, eller etter gruppe-presentasjonen.

Folderen er et mer kortfattet alternativ til det personlige arbeidsheftet som er beskrevet nedenfor. I folderen kan deltakerne markere sin profil ut fra resultatene fra spørreskjemaet, sammenlikne med normen, lese om preferansene og få praktiske tips til bedre samhandling med andre.

Folderen er foreløpig tilgjengelig på norsk, engelsk, dansk, svensk, polsk, tysk og fransk. Bestiller du skjemaer på andre språk vil du motta engelsk versjon av folderen.

Tilbake