Materiell

Spørreskjema (papir)

Spørsmålsskjemaet (papirversjon) er fortsatt mulig å bestille, selv om det fleste nå velger online-versjonen. 

Skjemaet er tosidig og scores umiddelbart av deltakerne selv, på side to. Det hele tar bare ca 10 minutter. Denne enkle administrasjonen gjør skjemaet meget godt egnet i seminar-sammenhenger. Skjemaet er utviklet i tråd med anerkjente psykometriske metoder.


Spørreskjemaet er tilgjengelig på 19 språk. 

 

NB: Online-versjonen overtar 
De aller fleste velger nå online-versjonen spørreskjemaet. Les mer.
Alle fordelene ved online-versjonen har gjort valget svært enkelt for de fleste.

 

Tilbake