Seminar-bistand

Hjelp til gjennomføring av virtuelt seminar

Fra usikkerhet til trygghet og muligheter

Mange konsulenter og fasilitatorer opplever en bratt læringskurve når deres kompetanse og kunnskap raskt må overføres fra fysiske (F2F) seminarer og foredrag over til Zoom, Teams, osv. Forståelig nok, byr det på en del usikkerhet ift teknologien, fasilitering, og hvorvidt prosesser kan tilpasses til en ikke F2F-kommunikasjonsform.

 

Vår egen konsulent, Piotr Pluta, har mange års erfaring i gjennomføring av virtuelle seminarer og har bistått mange titalls kunder de siste årene med både forberedelse og gjennomføring av vellykkede virtuelle DI-seminarer.

 

 


Om Piotr

Piotr Pluta er utdannet organisasjonspsykolog og er daglig leder – Consultancy i Human Factors. Han har nylig skrevet to veiledere for hvordan bruke hhv. MS Teams og Zoom i virtuelle DI-seminarer. Han har også vært involvert i utviklingen av en egen Diversity Icebreaker-modul for en virtuell 3D-plattform. Piotr har ofte bistått kunder med praktiske råd før og under virtuell bruk av Diversity Icebreaker. Han er mye involvert i våre F&U-aktiviteter knyttet til DI-verktøyet og leverer også generelle konsulenttjenester innenfor team, kommunikasjon, krysskulturelt arbeid og mangfold.

 

Piotr kan hjelpe deg med bl.a.:

 

  • Sette opp Zoom, MS Teams eller lignende plattformer for at du kan gjennomføre seminaret med virtuelle breakout-grupper
  • Logistikk på virtuelle seminaret (f.eks. inndeling av deltagere inn i Røde, Blå og Grønne grupper)
  • Fasilitering av gruppearbeid med flere grupper parallelt og moderasjon av diskusjonen
  • Problemløsning underveis*
  • Tips og ideer til faglig innhold, gruppeoppgaver, metodikk og anvendelse av virtuelle verktøy

* NB: Piotrs rolle som co-facilitator er ikke en IT-ekspert – dvs. han kan nok ikke løse alle dine tilkoblings- eller mikrofonproblemer. Videre forutsettes det at du har grunnleggende kjennskap til din videokonferanseprogramvare (eks. dele skjermen, mute deg selv og andre, bruke flere skjermer osv.).

 

Forberedende samtale

- Inntil 15 minutter: Uten kostnad for deg (du får svar på enkelte spørsmål knyttet til bruk av online versjonen av skjemaet, gjennomføring av seminaret på Teams eller Zoom)
 

- Utover 15 minutter. Kr 500 + mva pr halvtime (du kan få hjelp med design av seminaret, gjennomgang av virtuell gjennomføring i detalj, løsninger på logistiske problemer, veiledning i bruk av Teams eller Zoom via skjermdeling, forslag til faglig innhold knyttet til Rød, Blå og Grønn relevant for seminaret, osv.)

 

 

Medfasilitering

Selv om virtuelle DI-seminarer kan gjennomføres på egen hånd, er det uten tvil en stor hjelp å ha en medfasilitator, spesielt med større grupper. Som din «co-pilot» under det virtuelle seminaret vil Piotr kunne bistå deg ift logistikk, fasilitering av gruppearbeid, problemløsning, osv. og du kan konsentrere deg på deltagere og det faglige innholdet.

Ta kontakt dersom du ønsker et pristilbud. Vi har faste honorar-satser for virtuell medfasilitering inkl. forberedelser og samtaler i forkant av seminaret.

Du kan sende en mail til Piotr Pluta: piotr@human-factors.no eller kontakte vårt kontor

 

Tilbake