Webinarer

Avansert bruk

2-dagers (fysisk) seminar i Lilleakerveien 8.

Dette seminaret er ingen forutsetning for å bruke verktøyet, men gjennomført kurs gir deg rett til å bruke tittelen «Advanced Diversity Icebreaker user».

 

Tid


22. og 23. oktober 2020, Kl 9 - 16 begge dager
 

Sted

Oslo, Lysaker. Lilleakerveien 8, rett ved buss/togstasjonen. Se kart.

Gjeldene retningslinjer for avstand og smittespredning i smh med Covid-19 vil bli lagt til grunn.

 

Målgruppe

For deg som ønsker å utvide din kompetanse i bruken av Diversity Icebreaker (DI) - men også for deg som ikke kjenner verktøyet fra før - og som ønsker en grundigere opplæring utover den klassiske seminarformen som er beskrevet i Brukermanualen.
 

Hva er avansert bruk av Diversity Icebreaker?

Den enkle bruken av DI er den som er beskrevet som det «klassiske DI-seminaret» i Brukermanualen. Den avanserte formen innebærer å bruke DI i videre systematisk arbeid, f.eks. DI i team- og prosjektarbeid, DI og ledelse, Kryss-kulturell bruk av DI, Mangfoldsledelse med DI, Selvforståelse og coaching med DI, DI i konfliktløsningsprosesser etc.

 

Pedagogikk:

Etter en gjennomgang av det klassiske seminaret vil vi gå gjennom 4 bruksområder der strukturen vil være introduksjon, utprøving, refleksjon og feedback. Til slutt vil vi gi en oversikt over ressurser, dokumentasjon tilgjengelig for konsulentene samt gi en oversikt over den forskningsmessige bakgrunnen for DI.

 

Agenda


1. Det klassiske DI-seminaret
Vi gjennomfører det klassiske DI seminaret som er grunnlaget for deltakernes forståelse av Rød, Blå og Grønn. Vi ser også på alternative former for tilrettelegging av de ulike fasene. Seminaret tilpasses formål, antall deltakere og rommets muligheter for etablering av grupper.

2. DI på individuelt nivå
DI gir den enkelte anledning til selverkjennelse, personlig utvikling og ferdighetstrening i kommunikasjon.

3. DI i team- og prosjektarbeid.
Samspill mellom personer med Rød, Blå og Grønne preferanser i team, og i ulike faser av prosjektarbeid. Teamrolletenkning og ulike arbeidsformer avhengig av Rødt, Blått eller Grønt fokus.

4. DI i innovasjons- og endringsarbeid
Rød, Blå og Grønn kan brukes for å forsterke kreativ problemløsning og kunnskapsdannelse i grupper og under seminarer. Ulike fargepreferanser har implikasjoner for kommunikasjon og involvering i endringsarbeid. I sum fører dette til en større bevissthet om bruk av personlige kvaliteter i organisasjoner. Ulike suksess-strategier og arbeidsformer vil bli gjennomgått og praktisert.

5. Felles plattform 
Når man skal samle mennesker med ulik bakgrunn (personlighet, preferanser, verdier, faglig forståelse, kultur) kan DI-seminaret skape en tillitsfull og positiv opplevelse. Humor og kollektiv innsikt gir økt refleksjon og mestringsopplevelse. Rød, Blå og Grønn synes også å skape positive funksjonelle skillelinjer som samtidig er lett å integrere. Dette gjør det mulig både å skape fellesskap og løse problemstillinger med bruk av Rød, Blå og Grønn. Konfliktløsningsprosesser kan struktureres på en ny og tillitsfull måte. En inkluderende organisasjonskultur med nye perspektiv kan utvikles gjennom språklig ledelse.

6. Tilgjengelige ressurser 
Vi gir en oversikt over ressurser og dokumentasjon tilgjengelig for konsulentene, eks.: online-ressurser, sosiale nettsteder, Power Points og vitenskapelige publikasjoner.
 

 


Kursholdere

 


Pris

kr 7 500,- + mva som inkluderer 2 dagers kurs inkl. lunsj, kursmateriell samt mulighet til å motta veiledning på 2 ulike former for bruk av DI i etterkant av seminaret. Deltakerne vil motta et sertifikat som dokumentasjon på opplæringen.
 
 

Påmelding 22.–23. oktober


Påmeldingsfrist: 24 timer før oppstart.

 
 
 

 

Tilbake