Få beskjed om nye webinarer/seminarer

Motta på vårt nyhetsbrev 2-4 ganger pr år.

Meld deg på

Seminarer/Webinarer

Avansert bruk

 
Dette seminaret er ingen forutsetning for å bruke verktøyet, men gjennomført kurs gir deg rett til å bruke tittelen «Advanced Diversity Icebreaker user».

 

Tid

20. og 21. oktober 2022, kl 9 - 16 begge dager
 
 

Sted

Oslo, Lysaker. Lilleakerveien 8, rett ved buss/togstasjonen. Se kart.

Gjeldene retningslinjer for avstand og smittespredning i smh med Covid-19 vil bli lagt til grunn.

 

 

Målgruppe

For deg som vil bli bedre rustet til å gjennomføre standard DI-seminar på ulike plattformer, med ulike målgrupper og med større fleksibilitet i ulike sammenhenger.

 

For deg som ønsker å utvide din kompetanse i bruken av Diversity Icebreaker (DI)

 

For deg som ikke kjenner verktøyet fra før - og som ønsker en grundigere opplæring utover standard seminarform som er beskrevet i Brukermanualen.

 

Og ikke minst – for deg som ønsker å gjennomføre virtuelle DI-seminarer og virtuelt oppfølgingsarbeid med Rød, Blå og Grønn.

 

 

INNHOLD – 2 DAGER

 

Dag 1:
 

Standard DI-seminar. Bruk av DI beskrevet som standard DI-seminar i Brukermanualen (4 steg) – fysisk og virtuelt. 
 

Avansert seminardesign. Eks: bruk av ulike pedagogiske former (ensfargede og flerfargede grupper, «trialoging», osv.) i kommunikasjonsarbeid, kryss-kulturell samhandling, mangfold, kreativitet og innovasjon. Pedagogisk bruk av gruppeprofilen. Bruk av DI med ulike grupper og i forskjellige sammenhenger (store kick-off seminarer, utviklingsseminarer for mindre team, grupper dominerende på en farge, osv.).
 

 

Dag 2:

 

Team og ledelsesutvikling. Eks: Prosjektarbeid, Beslutningstaking, tverrfaglighet, og hvordan skape en åpen kommunikasjonskultur, Verdibasertledelse og utvikling av organisasjonskultur, Psykologisk trygghet, Toppstyrt og bottom-up endringsledelse (samskapning og medarbeiderskap), Rekruttering og innfasing, Personlig utvikling, Coaching

Eget case. Deltagere kan presentere egne problemstillinger og deretter jobbe i grupper sammen med fasilitatorene for å designe tiltak (f.eks. seminar, program, osv.) med bruk av DI.

 
 

PEDAGOGIKK

- Maks. 10 deltagere betyr mulighet for individuelt fokus og noe fleksibilitet ift. innhold.

- På dag 1 gjennomfører vi et standard DI-seminar med deltagere, som grunnlag for diskusjon av ulike alternativer og fasiliteringstips

- Øvrig generell struktur: introduksjon, utprøving, refleksjon og feedback.

- Demonstrasjon/øvelser i gruppe- og individuelt arbeid. Eks.: øvelse for Rød, Blå og Grønne samt flerfargede grupper, DI-tilleggsmoduler.

- Forarbeid: forberedelse av eget case for dag 2.

 

 

FLEKSIBILITET

Kurset gjennomføres 2 ganger pr år: vår og høst. 


Kursholdere

 
Gode tilbakemeldinger 
Deltakerne på siste seminar evaluerte seminaret i snitt til 6,8 på en skala fra 1 til 7. 
 


Pris

kr 8 500,- + mva som inkluderer 2 dagers kurs inkl. lunsj, kursmateriell samt mulighet til å motta veiledning på 2 ulike former for bruk av DI i etterkant av seminaret. Deltakerne vil motta et sertifikat som dokumentasjon på opplæringen.
 
 

Påmelding 

Send en mail til seminar@human-factors.no 


Påmeldingsfrist: 7 dager før oppstart.

Tilbake