Webinarer

Fra standard DI-seminar til avansert fasilitering

Lær deg å designe et utvidet halv-, hel- eller to dagers DI-seminar ift en konkret problemstilling/oppdrag.

 

Seminarledere
 

Piotr Pluta. Organisasjonspsykolog og daglig leder i Human Factors AS. Piotr holder DI-seminarer og train-the-trainer seminarer for brukere i inn- og utland. Piotr er en av de hovedansvarlige for F&U-aktiviteter knyttet til DI-verktøyet men leverer også konsulenttjenester innenfor team, kommunikasjon krysskulturelt arbeid og mangfold. 

 

Bjørn Z. Ekelund. Psykolog, MBA. Utvikleren av Diversity Icebreaker®(DI). Bjørn er en av Norges mest erfarne konsulenter på områdene samarbeid, teamutvikling, kommunikasjon i team og håndtering av ledelse på tvers av roller og kulturelle forskjeller. I mer enn 30 år har Bjørn ledet konsulentselskaper og levert over 1000 oppdrag i mer enn 20 land. 

 

 

Målgruppe

Eksterne og interne konsulenter, HR, fasilitatorer, ledere og coacher. 

 

 

Dette får du

 

1. Grunnleggende kompetanse
 for gjennomføring av et standard DI-seminar for store og små grupper
 

2. Nyttige tips
 og fasiliteringsgrep for å håndtere utfordringer og øke læringsutbyttet
 

3. Gruppeaktiviteter
 og pedagogiske øvelser basert på Rød, Blå og Grønn etter standardseminaret
 

4. Konkrete eksempler
 på gruppeoppgaver og refleksjonsspørsmål relevant for f.eks. team, ledelse, kommunikasjon, mangfold og prosjektarbeid m.m.
 

5. Tips til utvidet læring
 fra DI-seminaret ift. viktige temaer som f.eks. tillitt, mangfold, kommunikasjonspraksis og inkluderende organisasjonskultur.
 

6. Veiledning
 i bruk av gruppeprofilen Hexagon for fordypet læring og hvordan utnytte andre muligheter ved online-løsningen.
 

7. Ideer til kreativ
 og eksperimenterende bruk av verktøyet.​

 

 

Pedagogikk

Vi starter dagen med gjennomføring av et standard Diversity Icebreaker-seminar og en «train-the-trainer» gjennomgang av alle stegene. Deretter vil vi se på bruk av verktøyet utover de standard 1-1,5 times seminar. Dette vil være en kombinasjon av case-presentasjoner, opplæring i bruk av pedagogiske teknikker, utprøving av enkelte øvelser, refleksjon og feedback.

 

 

Materiell

Du vil få en PPT-fil som er relevant for å lede prosesser basert på Rød, Blå og Grønn og skriftlig dokumentasjon med eksempler på refleksjonsoppgaver og gruppeaktiviteter.

 

 

PRIS

kr 4 500,-  som inkl. lunsj, kursmateriell. Kr 3 000,-  for person nr 2 el. flere fra samme organisasjon.
 
 

PÅMELDING 26. MARS 2020


Begrenset antall deltakere pr seminar.

 

 

Tilbake