Få beskjed om nye webinarer/seminarer

Motta på vårt nyhetsbrev 2-4 ganger pr år.

Meld deg på

Seminarer/Webinarer

Hvordan bruke tilleggsspørsmål?

Tilleggsspørsmål er en ekstramodul med 11 spørsmål om et spesifikt tema. 
Spørsmålene besvares samtidig med Diversity Icebreaker online-skjema.
Du kan lese mer om tilleggsspørsmål på denne siden.
 
 

Dato og tid


Tillit: 19. oktober 2021. Kl 14-15.30.

Når webinaret nærmer seg vil du motta en lenke til Zoom. Vi bruker passord for å øke sikkerheten ved tjenesten.

 

WEBINAR-ansvarlig

 

 

Bjørn Z. Ekelund  

 

 

Co-fasilitator
 

 

Piotr Pluta  

 

 

Rød, Blå og Grønn – Stress, psykologisk trygghet og tillit

Lurer du på hva som er Røde, Blå og Grønne perspektiver og preferanser i forhold til stress,psykologisk trygghet og tillit? Vi har undervist om disse temaene i årevis, men en enveis undervisning har som kjent begrensninger som læringsform. Våre erfaringer med dialoger i ensfargede og flerfargede grupper har vist seg å ha en mye sterkere læringseffekt. Denne formen er også mer motiverende å delta på for deltakerne. For å forsterke læringsprosessen ytterligere utviklet vi tre sett med tilleggsspørsmål som er relevante for hhv. psykologisk trygghet, stress og tillit. Dette ga mulighet for ett nytt design på læringsprosessen. Disse tilleggspørsmålene kan benyttes sammen med online-versjonen av DI. Gruppens svar presenteres i forhold til farge Rød, Blå og Grønn. Grupperesultatene kan vises i sanntid i F2F-seminarer og webinarer. Se eksempel under:

 

 

Resultatene kan brukes til individuell og kollektiv læring i både seminarer og i lengre organisasjonsprosesser. Når deltakerne jobber i ensfargede grupper og når de forskjellige fargegruppene deler sine resultater med hverandre vil de forstå sammenhenger og kunne bruke det de har lært i nye situasjoner. 

 

 

METODE OG PEDAGOGIKK
 

  • Vi legger opp til en blanding av asynkron og synkron læringsprosess, det vil si læring før (testing), under seminaret (resultater, innledninger, gruppesamtaler) og etterpå (dokumentasjon).

 

  • Når du melder deg på, vil du i god tid før selve webinaret motta en invitasjon til å fylle ut online Diversity Icebreaker(DI)-skjema samt tilleggsmodulen til temaet du har valgt. Du vil motta dine DI-skårer for Rød, Blå og Grønn samt informasjon om fargene. Du vil ikke motta noen individuell tilbakemelding på innholds-spesifikke spørsmål, men grupperesultatene vil bli brukt under webinaret.

 

 

AGENDA
 

  • Vi starter med bakgrunnsinformasjon om det aktuelle temaet: psykologisk trygghet, stress eller tillit.
     
  • Deltakerne deles inn i ensfargede grupper for å kunne se nærmere på spørsmålene som ble besvart og gå dypere inn i enkeltspørsmål av særlig interesse.
     
  • Hver gruppe deler sitt gruppearbeid i plenum. Alle involveres i en felles dialog om hva de har lært når de ser resultatene samlet.

Et sammendrag med kommentarer fra webinar-ansvarlig vil bli sendt ut til hver deltaker ca en uke i etterkant.

 

 

 

Dialoger om innholds-spesifikke spørsmål

 

Stress
Spørsmålene om stress skal identifisere hva som oppleves som stressende. Dialogen vil fokusere på hvordan man bedre kan håndtere de vanligste stressfaktorene.

Psykologisk trygghet 
Spørsmålene knyttet til psykologisk trygghet setter søkelys på hva som er viktig for deg for at du kan være deg selv og føle deg trygg nok til å si din oppriktige mening. I webinaret blir deltakerne invitert til å dele og lære av sine og andres erfaringer.

Tillit
Tillitsspørsmålene fokuserer på hvilken adferd som blir ansett som pålitelig. Dialogen vil fokusere på hvordan dette blir håndtert i praksis.
 

 

 

 

Webinaret er gratis

Webinarene er støttet av Innovasjon Norge som en del av et forskningsprosjekt om bruk av Diversity Icebreaker i kreativ problemløsning knyttet til bærekraft.

 

 

 

Påmelding

Send en mail til seminar@human-factors.no 

 

  

Tilbake