Webinarer

Introduksjon i bruk av Diversity Icebreaker (DI)

Lær deg å fasilitere et DI-seminar både virtuelt via skjerm og/eller F2F – Et gratis train-the-trainer lavterskeltilbud.

 

Målgruppe

Dette webinaret er for fasilitatorer, konsulenter, ledere og HR-fagpersoner, både for helt nye i DI, eller de som har erfaring med DI, men som ønsker å lære å anvende konseptet i en virtuell setting.

 

 

Webinaransvarlig

 

Piotr Pluta er utdannet organisasjonspsykolog og er daglig leder – Consultancy i Human Factors. Piotr har bred erfaring i å gjennomføre og tilrettelegge for virtuelle DI-seminarer og seminarer F2F. Han har også vært involvert i utviklingen av en egen Diversity Icebreaker-modul for en virtuell 3D-plattform. Piotr har ofte bistått kunder med praktiske råd før og under virtuell bruk av Diversity Icebreaker. Han er mye involvert i våre F&U-aktiviteter knyttet til DI-verktøyet og leverer konsulenttjenester innenfor team, kommunikasjon, krysskulturelt arbeid og mangfold.

 

 

Innhold – 3 deler

Sosial distansering på grunn av COVID-19 synes å fortsette denne høsten og vi ser at de fysiske DI-seminarene ofte bli endret til virtuelle seminarer med bruk av MS Teams eller Zoom. Webinaret vil derfor være delt i 3 deler (totalt 1 time og 50 minutter). Hvis du er helt ny på konseptet, foreslår vi at du deltar i alle tre delene. Dersom du vet at du ikke vil bruke verktøyet i en F2F-kontekst, kan du forlate webinaret før del 3 starter. Hvis du har tidligere erfaring med å bruke DI og bare er interessert i den virtuelle bruken, kan du velge å bare delta på del 2.

 

 

Del 1 (30 min) Grunnlegende info
- grunnleggende informasjon om DIs bakgrunn (historie, forskning, teori)
- kjernepedagogisk struktur for standard DI-seminar (4 trinn)
- bruksområder
- ønsket resultat og mål ved bruk av DI

 

Del 2 (60 min) Virtuell bruk
- tilrettelegging av et virtuelt DI-seminar ved bruk av videokonferanseprogramvare, f.eks. Teams, Slack, Zoom, Skype, etc. (Kun MS Teams og Zoom blir dekket i detalj)
- hvordan jobbe med breakout rooms
- demonstrasjon av alternativ programvare med avatarer: AULA®
- tillit i smh. med virtuelt samarbeid: en valgfri tilleggsfunksjon
- Nyttige tips for en vellykket virtuell tilrettelegging
- Røde, blå og grønne e-preferanser og adferd.

 
Del 3 (20 min) F2F
- pedagogisk struktur ved bruk av DI i F2F-sammenheng
- små og store grupper
- Nyttige tips for en vellykket F2F-tilrettelegging
- COVID-19 smitteverntiltak
 
 

 

Dato og tid

14. september og 18. november 2021, kl. 14.00 - 15.50

 

Når seminaret nærmer seg vil du motta en lenke til Zoom. Vi bruker passord for å øke sikkerheten ved tjenesten.


 

Testemonials


Tidligere webinarer med Piotr Pluta har fått toppscore og her er noen kommentarer fra deltakerne:
 
   "Dyktig tilrettelegger. Tydelig og god forklaring."
 
   "Veldig poengtert og nyttig informasjon fra en som åpenbart vet mye om verktøyet. Veldig bra!"

 

 

Påmelding:
 

Send en mail til: seminar@human-factors.no

Webinaret er gratis.

 

 

Tilbake