Seminarer

Ledelse - utvidet bruk

MER ENN EN "ICEBREAKER"

Diversity Icebreaker brukes også i lengre utviklingsprosesser for både individer, grupper og hele organisasjoner. I 2019 kan du delta på flere webinarer/seminarer der vi deler ideer og praktisk kunnskap om hvordan du som konsulent eller leder kan designe lengre seminarer og utviklingsprosesser. På denne måten får du et større utbytte fra Diversity Icebreaker (DI) i flere sammenhenger, over lengre tid.

 

LEDELSE

Diversity Icebreaker kan også brukes som innganger til tre ulike ledelsesstiler: fokus på oppgaver (Blått), mennesker (Rødt) og endring (Grønt). Men, ledelse handler også om  å skapet resultater gjennom medarbeidere. Etablering av Rød, Blå og Grønn som kategorier for samhandling og problemløsning er et virkemiddel for at alle i organisasjonen kan løse problemer med sine nærmeste kolleger og samarbeidspartnere. En Mangfoldsledelse i hverdagen  handler om å etablere  en kultur der ulike perspektiver blir verdsatt. I endringsledelse har Rød, Blå og Grønn blitt anvendt for å kvalitetssikre viktige dimensjoner både i planlegging og kommunikasjon.

 

PEDAGOGIKK

På dette webinaret/seminaret vil du lære mer om hvordan du kan knytte Rød, Blå og Grønn til ledelsesdimensjoner og hvordan du kan oversette idealer som likeverdighet, involvering og samskapning fra DI-seminaret over til ledelsespraksis. Du vil bli gjort kjent med  konkrete bruker-erfaringer  fra ledelses- og lederutvikling, lederteam-utvikling, og endringsledelse. Du vil også bli kjent med ulike eksempler som viser hvordan seminardager integrereres inn i lengre utviklingsprosesser.

 

DATO OG TID:

Webinar: 23. oktober 2019, kl. 13:30 - 15:00

Frokostseminar: 25. oktober 2019, kl. - kl 08:30 - 10:00

 

STED:

(Dersom du velger frokostseminar og ikke webinar)
Oslo, Lysaker. Lilleakerveien 8, ikke langt fra buss/togstasjon. 

 

Dersom du velger webinar:

LINK:

For å bli med på dette webinaret, følg linken nedenfor:

https://zoom.us/j/464755679

Etter du har klikket på lenken ovenfor laster du enkelt ned og installerer webinar-applikasjonen som gjør at du kan delta på webinaret. Zoom er en velrennomert og mye brukt applikasjon for webinarer. Dersom du først ønsker å se en kort video om hva som skjer etter du klikker på lenken ovenfor - klikk her for en kort videopresentasjon.

 

HVEM?

Dette seminaret er for deg som allerede har erfaring med å lede Diversity Icebreaker-seminar, men som også er opptatt av hvordan  DI kan brukes i ledelse, også i lengre utviklingsprosesser.

 

SEMINARLEDERE:

Bjørn Z. Ekelund

Piotr Pluta


 

Påmelding

Send en mail til: seminar@human-factors.no

 

 

Tilbake