Ekstramateriell

Undergrupper

En utvidelse av standard gruppeprofil

Ved enkelte anledninger er det aktuelt å samle deltagere fra ulike team, prosjekter eller avdelinger på ett og samme Diversity Icebreaker(DI)-seminar. DI-seminaret er spesielt egnet til dette formålet, da det bygger tillitt, skaper positivt klima og får folk til å bli bedre kjent med hverandre på tvers av ulike miljø og kulturer.

 

Standard gruppeprofil med én gruppe er alltid inkludert når man bestiller online-løsningen av spørreskjemaet. Standard gruppeprofil vil gi et samlet bilde av alle som har besvart online spørreskjemaet, f.eks. hele organisasjonen.

 

Dersom du bestiller undergruppe-funksjonen vil deltagerne få et ekstra spørsmål innledningsvis i spørreskjemaet om hvilken gruppe de tilhører. Dette gjør at man ikke bare får en gruppeprofil for alle gruppene samlet, men også en egen gruppeprofil for hver av gruppene i tillegg.

 

Løsningen med undergrupper vil i tillegg til fellesgruppen kunne vise resultatene for inntil 20 undergrupper (max). Alle undergruppene kan navngis etter bestillers ønske.

 

 

Resultater

Undergruppeprofilene vil du se på samme side som den  ordinære gruppeprofilen men i litt mindre størrelse, nedenfor den samlede profilen. Se eks. under:

 

 

 

Bruksområder

Du kan f.eks. bruke undergruppeprofiler for videre arbeid i etterkant av DI-seminaret. Be f.eks. deltakerne reflektere over sine styrker, dominerende sider eller hvordan de kan kompensere for de fargene som de måtte skåre lavt på.

 

Ofte vil team-undergruppene ha så få medlemmer at profilen også gir mulighet til å diskutere «avstand» og «nærhet» mellom teamets medlemmer f.eks. når det gjelder kommunikasjonsstiler.

 

Team og prosjektgrupper kan også sammenligne sin egen profil med den totale gruppen: «Er fargeprofilen vår representativ eller ikke? Hva betyr forskjellene for oss og organisasjonen?»

 

Underprofiler kan også deles i plenum for å la hele organisasjonen drøfte likheter og forskjeller mellom teamene, avdelinger eller prosjektgrupper. "Hva er profilenes betydning for ulike prosesser i organisasjonen og/eller forbedringer i kommunikasjon mellom enhetene?"

 

 

Pris

Denne ekstramodulen koster kr 2500 + mva.

Kryss av for "Undergrupper" i ordreskjemaet så tar vi kontakt for å avtale hvor mange undergrupper du ønsker.

 

NB: Den blå illustrasjonen øverst på siden er ikke en del av output for denne funksjonen.

Tilbake