Materiell

Online gruppeprofil

 

Lett tilgjengelig og inkludert i prisen

Når du bestiller onlineversjonen av spørreskjemaet får du samtidig en egen link til gruppeprofilen. Gruppeprofil (basert på lenken for din gruppe) genereres automatisk. Her vil du alltid kunne se hvor mange deltakere som har besvart - noe som kan være nyttig både under seminaret og ved evt. forhåndskåring. Den gir også informasjon om hvor mange deltakere av hver farge det er i gruppen - noe som er til god hjelp når du lager ensfargede grupper! Profilen oppdaterer seg automatisk hvert sekund. Nye svar vil dukke opp på profilen umiddelbart uten at du trenger å refreshe siden. Gruppeprofilen er tilpasset både for PC (prosjektor) og smarttelefon.

 

 

Tre visninger

 

1. Heksagon-visningen viser fordelingen av de enkelte deltakerne i en sekskant. Deltakerne er representert som prikker og deres plassering er en funksjon av skåren på alle tre farger. Den presise skåren er mulig å se dersom du holder markøren/cursor over en bestemt prikk.

 

 

 

Heksagon-visningen kan vise klynger såvel som  nærhet og distanse mellom deltagerne. Hvem er lengst unna hverandre? Stor avstand kan være et fint utgangspunkt for å samtale om ulike erfaringer og perspektiver på fargene. Dette er relevant for den personlige utviklingen og samtaler mellom deltagerne senere. 

 

Gruppens gjennomsnitt vil være punktet hvor de tre linjene møtes.  Det normative gjennomsnittet derimot - 50 Rød, 50 Blå og 50 Grønn – vil alltid være i midten av diagrammet.

 

 

2. Statistikk-visningen viser gruppens gjennomsnittsskår sammenlignet med norm.   

 

 

Dette gir anledning til å drøfte hvordan gruppen som helhet er annerledes enn hva som mest vanlig. Man kan drøfte hva man må være oppmerksom på og hvilke tiltak man da kan iverksette. f.eks.: "Hva er våre styrker og utfordringer gitt vår gruppeprofil i forbindelse med organisasjonsendring?", "Hvordan kan vi kompensere for de fargene vi skårer lavt på? 

 

Nyhet fra mai 2022:
En ny tabell under grafen viser antall deltakere fordelt på primær og sekundær fargepreferanse – nyttig når du oppretter ensfargede grupper!

 
 
3. Standardavvik-visningen gir anledning til å drøfte hvordan man skal forholde seg til stor eller liten variasjon i de ulike fargene. 

 

 

For lite variasjon inviterer til økt fokus på alternative perspektiv. For mye variasjon fordrer større forsiktighet/respekt i håndtering av ulike perspektiv. Dette kan utdypes med en bevisstgjøring om formålet med ulike samtale-former; dialog (forståelse), diskusjon (sannhet) og debatt (verdivalg).

 

 

Anonyme svar

Undersøkelsen spør ikke om navn. Punktene i profilen er derfor anonyme inntil deltagerne deler sine resultater med de andre i gruppen – noe som er en forutsetning for læringsprosessen.

 

 

Tillegssfunksjon for flere avdelinger

Kanskje gruppen har flere avdelinger og dere ønsker en gruppeprofil for hver enkelt avdeling i tillegg til en fellesprofil? Vi har en egen tilleggsfunksjon for dette. Les mer..

 

 

Se video:

Eksempel på time-laps

Tilbake