Webinarer

Utvidet bruk av Diversity Icebreaker

Denne opplæringen er ingen forutsetning for å bruke Diversity Icebreaker (DI), men gjennomført webinar vil gjøre deg i stand til å bruke DI på lengre seminarer og på utviklingsprosesser i flere sammenhenger.
 
 

Dato og format

25. mai 2021, kl. 12.00-15.30 (inkl. pauser).

Kurset gjennomføres på Zoom.

 
 

Målgruppe

- For deg som vil bli bedre rustet til å bruke DI med ulike målgrupper og med større fleksibilitet i ulike sammenhenger.

 

- For deg som vil designe og fasilitere spennende pedagogiske grep i etterkant av standard DI-seminar, for å oppnå en enda bedre og vedvarende effekt.

 

- For deg som ønsker å utvide din kompetanse og kunnskap om DI for tryggere og mer reflektert bruk.

 
 

Forutsetning for å delta:

Kurset forutsetter at du har grunnleggende kunnskap ift. bruk av Diversity Icebreaker. Det betyr at du f.eks. har gjennomført et standard DI-seminar og/eller lest Brukermanualen og/eller deltatt på vårt gratis introduksjons-seminar i bruk av verktøyet tidligere.

 

Dersom du ikke har den nødvendige førkunnskapen for å delta på dette kurset kan du evt. ta kontakt med oss for å avtale en individuell opplæring.

 

 

INNHOLD:

  • Kommunikasjon: Hvordan bruke DI i en kommunikasjonstrening? Hva er de smarte Røde, Blå og Grønne kommunikasjonsgrepene? Hvordan forsterke en åpen, respektfull og komplementær kommunikasjon?
     
  • Teamarbeid: Rød, Blå og Grønn som alternative teamroller. Hva bidrar de ulike fargene med under ulike faser i et prosjekt/teamarbeid? Hvordan håndtere mangfoldet i et team?
     
  • Ledelse: Hvordan bruke Rød, Blå og Grønn i bevisstgjøring om og trening av ulike lederstiler? Hvordan lede ulike farger? Hvordan lede under endring?
     
  • Kreativitetsarbeid: Hvordan bruke Rød, Blå og Grønn for høykvalitets problemløsning og idémyldring? Bruk av DI og  kreativitetsduk.

 

 

PEDAGOGIKK

- Maks. 10 deltagere betyr mulighet for individuelt fokus og noe fleksibilitet ift. innhold.

 

- Generell struktur: introduksjon til bruksområdet (inkl. teori og forskning), eksempler på pedagogiske grep og fasiliteringstips, case-diskusjon, utprøving.

 

- Praktisk demonstrasjon: bruk av ulike typer breakout-rom for Rød, Blå og Grønne samt flerfargede grupper, DI-tilleggsmoduler, polls, bruk av delte dokumenter for synkront og asynkront arbeid med Rød, Blå og Grønn.

 

- Forarbeid (besvare DI-spørreskjemaet med tilleggsmodul online, 12 min)

 

 


Kursholdere

 

Bjørn Z. Ekelund. Psykolog, MBA. Utvikleren av Diversity Icebreaker®(DI). Bjørn er en av Norges mest erfarne konsulenter på områdene samarbeid, teamutvikling, kommunikasjon i team og håndtering av ledelse på tvers av roller og kulturelle forskjeller. I mer enn 30 år har Bjørn ledet konsulentselskaper og levert over 1000 oppdrag i mer enn 20 land. 

 

Piotr Pluta. Organisasjonspsykolog og daglig leder i Human Factors AS. Piotr holder DI-seminarer og train-the-trainer seminarer for brukere i inn- og utland. Piotr er en av de hovedansvarlige for F&U-aktiviteter knyttet til DI-verktøyet men leverer også konsulenttjenester innenfor team, kommunikasjon krysskulturelt arbeid og mangfold. 

 

 
Gode tilbakemeldinger 
Deltakerne på siste seminar evaluerte seminaret i snitt til 6,8 på en skala fra 1 til 7. 
 


Pris

kr 1 500,- inkl. kursmateriell (online) 
 
 


Påmelding

Send en mail til kurs@human-factors.no.

 
 
 

 

Tilbake