Online presentasjon

Hvordan fungerer DI Online?

Når du bestiller online-versjonen får du en unik lenke/QR-kode som du presenterer for deltakerne under seminaret på en prosjektor, delt skjerm el. lign. Alle deltakerne bruker den samme linken og besvarer på sin mobil, nettbrett eller PC/Mac. Deltakernes skårer blir automatisk beregnet etter siste spørsmål og blir grafisk illustrert for deltakeren som vist nedenfor.

 

Dersom deltakerne skal besvare testen på forhånd sender du linken til deltakerne på mail el. lign. i forkant av seminaret. På slutten av undersøkelsen kan man fylle ut telefonnummer eller e-post. Da får deltaker tilsendt skårene på SMS/e-post slik at de enkelt kan hentes frem for senere bruk.

 

 

 

Responsformat og enklere 100-skala

Med en svarskala på 1 til 7 for hvert spørsmål trenger ikke respondenten å fordele poeng mellom ulike alternativ som i papirversjonen. Skårene blir presentert på en skala fra 0 til 100 pr farge. Det blir også mer intuitivt å forstå skårene i online-versjonen ved at gjennomsnittet (normen) er 50 for alle fargene. Deltakerne trenger da ikke å forholde seg til ulik norm for de ulike fargene, slik som i papirversjonen, og man ser umiddelbart hvilken farge som er ens primære preferanse.
 
 
Gruppearbeid når man har besvart online

Siden deltakerne ikke kan bruke det fysiske spørreskjemaet som utgangspunkt for gruppearbeidet for å se hva de ulike fargene betyr, presenterer fasilitator i stedet noen kjennetegn for de ulike fargene for å sette i gang gruppearbeidet. PPT-filen som følger med bestillingen er har et eget lysbilde for dette.

 

 

Tilleggsmateriell for deltakerne?

På slutten av et standard DI-seminar vil den anbefalte PPT-filen som følger med presentere en lenke/QR-kode som gir deltakerne tilgang til mer informasjon om fargene, refleksjonsoppgaver osv. som et digitalt alternativ til Profil-folderen.

 

 

Gruppeprofil er inkludert

Umiddelbart etter deltakerne har besvart kan du dele gruppeprofilen med deltakerne. Se hvordan gruppen svarer i forhold til norm og hvordan deltakerne fordeler seg i et todimensjonal Hexagon-diagram. Les mer om de ulike visningene av gruppeprofilen her.

 

 

Mer informasjon?

Ler mer om online-versjonen og når denne kan være et bedre alternativ enn papirversjonen: Klikk her