Articles

Spørreskjema (online)

Spørreskjemaet er utgangspunktet for alle Diversity Icebreaker-seminarer.

Det tar bare 10 minutter å besvare, enten med mobilen, et nettbrett eller datamaskin. Man får se resultatet med en gang på skjermen, som en fargerik graf som viser hvilken av de tre fargene - rød, blå eller grønn - som dominerer profilen.  Deretter er man klar for å delta i et morsomt og lærerikt seminar, der en fasilitator veileder deltakerne gjennom ulike øvelser og aktiviteter basert på fargeprofilene. I seminaret finner man frem til hva fargene betyr for en selv og sine relasjoner. Man får også innsikt i hvordan man foretrekker å kommunisere, samarbeide og løse problemer. Spørreskjemaet er oversatt til mange språk, blant annet norsk, engelsk, dansk, svensk, finsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, polsk, kinesisk, russisk, arabisk, hebraisk og samisk.

 

 

 

Fordeler med online-løsningen:

 

 • Passer godt å besvare på mobil-telefonen i starten av seminaret
 • Svarformat og presentasjon av profilen er mer intuitiv
   
 • Gir mulighet for Premium feedback 
 • Automatisk beregning av skårer gjør det enklere for deltagerne og man sparer tid
   
 • Den populære gruppeprofilen med nyttig informasjon for både deltagere og fasilitator er inkludert i prisen
 • Rask levering og ingen fraktkostnader
   
 • Mulighet for ekstra spørsmål  og undergrupper
 • Enklere å bruke enn papirversjonen ved virtuelt eller hybrid seminar
   
 • Kan enkelt besvares i forkant av seminaret, dersom det er ønskelig
 • Mindre klimaavtrykk

 

Pris

Prisen er den samme som for papir-versjonen. Undersøkelsen er aktiv i 3 måneder fra bestilling dersom ikke annet avtales. Se pris og bestill online-versjonen på denne siden.

 

 

Online-versjonen i praksis

Virker dette interessant?

Klikk her for å se resten av presentasjonen.

 

Se video:

Questionnaire illustration

Premium

NYHET: Premium øker verdien av konseptet etter DI-seminaret. Gir deltagerne mulighet for personlig kompetansebygging. 

–  en utvidet feedback 

Basert på Diversity Icebreaker (DI) online spørreskjema

 

 

 • Gir fasilitator et bredere grunnlag for oppfølgingsaktiviteter etter seminaret på 1,5 time
 • Gir individuelle brukere et personlig tilpasset verktøy, egnet for utvikling av en mer helhetlig selvforståelse og bedre samhandlingskompetanse.

 

Premium passer også for selvutvikling uten DI-seminar.

 

Pristillegg pr person
kr 100,- + mva. Se mer om pris nederst på siden.
 

 

 

 

 

 

 

Hva gir Premium i tillegg til skårene

på Rød, Blå og Grønn?
 

 1. En utvidet, personlig profilbeskrivelse som er forankret i kombinasjonen av både første og andre fargepreferanse. Tips for hvordan man kan ivareta sin tredje preferanse.
   

 2. Råd og tips basert på fargene om kommunikasjon, håndtering av dilemmaer, konflikter mellom fargene, blindsoner, teamroller, teamutvikling med mer.

 3. En bredere statistisk analyse av svarene.

 

 

Nye muligheter

 

 • Mer effektiv team- og organisasjonsutvikling ved at deltagerne selv kan jobbe videre med personlig kompetanseutvikling etter seminaret.
   
 • Enkeltpersoner kan jobbe med personlig kompetansutvikling hvor og når de selv vil, med hvem de vil, på områder som er spesielt viktig for dem.
   
 • Premium feedback gjør verktøyet bedre egnet for flere bruksområder, f.eks: rekruttering, onboarding-prosessercoaching og kollegaveiledning.

 

 

 

 

 

Eksempler på tilbakemeldinger

 

- Jeg ble veldig begeistret for DI Premium! Jeg synes den ga meg mye i forhold til egenutvikling, hvordan jeg kan benytte de ulike fargene mine og hvordan jeg kan samhandle med andre fargekombinasjoner.

- Kjente meg veldig igjen i grunnstruktur-oversikten og hvordan jeg er i samarbeid og beslutnings- og endringsprosesser. Likte også veldig godt tipsene og forankringsspørsmålene for refleksjon.

- Interessant lesning i Premium delen. Spesielt under fanene Teamarbeid, Kreativitetsarbeid og Fleksibilitet i roller fant jeg mange gode tips og påminnelser.

- Høy brukervennlighet og masse gode tips til å utvikle sin egen kommunikasjon og forstå andre!

- DI Premium var veldig bra.  Jeg mener at dette ga oss en ny dimensjon ved Diversity Icebreaker.

 

 

Tilgjengelig etter seminaret

Fasilitator avgjør selv når deltagerne får tilgang til deres Premium feedback ved å dele aktiveringskode – gjerne etter DI-seminaret. 

 

 

Online og nedlastbar rapport

Premium feedback forutsetter at man har valgt online-versjonen av spørreskjemaet. Premium feedback kan leses på både mobil, PC og nettbrett. En PDF-versjon av den personlige rapporten kan også lastes ned for utskrift osv. 

 

 

Guide for fasilitator


Last ned gratis PDF
En praktisk veileder med tips for bruk av DI Premium, ofte stilte spørsmål, ideer til bruksområder, gruppeoppgaver osv.

 

 

Språk

Spørreskjemaet (online) tilbyr som vanlig 15 språk.
Premium feedback-delen er tilgjengelig på:

 • Norsk
 • Engelsk
 • Tysk
 • Fransk
 • Dansk
 • Svensk

 

 

Pris
 

En liten merkostnad med stor verdi
 • For organisasjoner/konsulenter som kjøper min. 2 stk eller flere: En merkostnad på kr 100,- + mva per person. Dvs. totalt kr 365,- + mva for DI-test inkl Premium feedback. Evt. volum- og studentrabatt gjelder (hhv. 20% for kjøp over 100 stk og 50% for studenter). Gå til denne siden for å bestille.
   
 • For individuelt kjøp (kun 1 stk test): kr 365,- + mva. for test inkl. Premium feedback. Gå til denne siden for å bestille.

 

 

Se video:

DI Premium

Spørreskjema (papir)

Spørsmålsskjemaet (papirversjon) er fortsatt mulig å bestille, selv om det fleste nå velger online-versjonen. 

Skjemaet er tosidig og scores umiddelbart av deltakerne selv, på side to. Det hele tar bare ca 10 minutter. Denne enkle administrasjonen gjør skjemaet meget godt egnet i seminar-sammenhenger. Skjemaet er utviklet i tråd med anerkjente psykometriske metoder.


Spørreskjemaet er tilgjengelig på 19 språk. 

 

NB: Online-versjonen overtar 
De aller fleste velger nå online-versjonen spørreskjemaet. Les mer.
Alle fordelene ved online-versjonen har gjort valget svært enkelt for de fleste.

 

Online gruppeprofil

Lett tilgjengelig og inkludert i prisen

 

Lett tilgjengelig og inkludert i prisen

Når du bestiller onlineversjonen av spørreskjemaet får du samtidig en egen link til gruppeprofilen. Gruppeprofil (basert på lenken for din gruppe) genereres automatisk. Her vil du alltid kunne se hvor mange deltakere som har besvart - noe som kan være nyttig både under seminaret og ved evt. forhåndskåring. Den gir også informasjon om hvor mange deltakere av hver farge det er i gruppen - noe som er til god hjelp når du lager ensfargede grupper! Profilen oppdaterer seg automatisk hvert sekund. Nye svar vil dukke opp på profilen umiddelbart uten at du trenger å refreshe siden. Gruppeprofilen er tilpasset både for PC (prosjektor) og smarttelefon.

 

 

Tre visninger

 

1. Heksagon-visningen viser fordelingen av de enkelte deltakerne i en sekskant. Deltakerne er representert som prikker og deres plassering er en funksjon av skåren på alle tre farger. Den presise skåren er mulig å se dersom du holder markøren/cursor over en bestemt prikk.

 

 

 

Heksagon-visningen kan vise klynger såvel som  nærhet og distanse mellom deltagerne. Hvem er lengst unna hverandre? Stor avstand kan være et fint utgangspunkt for å samtale om ulike erfaringer og perspektiver på fargene. Dette er relevant for den personlige utviklingen og samtaler mellom deltagerne senere. 

 

Gruppens gjennomsnitt vil være punktet hvor de tre linjene møtes.  Det normative gjennomsnittet derimot - 50 Rød, 50 Blå og 50 Grønn – vil alltid være i midten av diagrammet.

 

 

2. Statistikk-visningen viser gruppens gjennomsnittsskår sammenlignet med norm.   

 

 

Dette gir anledning til å drøfte hvordan gruppen som helhet er annerledes enn hva som mest vanlig. Man kan drøfte hva man må være oppmerksom på og hvilke tiltak man da kan iverksette. f.eks.: "Hva er våre styrker og utfordringer gitt vår gruppeprofil i forbindelse med organisasjonsendring?", "Hvordan kan vi kompensere for de fargene vi skårer lavt på? 

 

Nyhet fra mai 2022:
En ny tabell under grafen viser antall deltakere fordelt på primær og sekundær fargepreferanse – nyttig når du oppretter ensfargede grupper!

 
 
3. Standardavvik-visningen gir anledning til å drøfte hvordan man skal forholde seg til stor eller liten variasjon i de ulike fargene. 

 

 

For lite variasjon inviterer til økt fokus på alternative perspektiv. For mye variasjon fordrer større forsiktighet/respekt i håndtering av ulike perspektiv. Dette kan utdypes med en bevisstgjøring om formålet med ulike samtale-former; dialog (forståelse), diskusjon (sannhet) og debatt (verdivalg).

 

 

Anonyme svar

Undersøkelsen spør ikke om navn. Punktene i profilen er derfor anonyme inntil deltagerne deler sine resultater med de andre i gruppen – noe som er en forutsetning for læringsprosessen.

 

 

Tillegssfunksjon for flere avdelinger

Kanskje gruppen har flere avdelinger og dere ønsker en gruppeprofil for hver enkelt avdeling i tillegg til en fellesprofil? Vi har en egen tilleggsfunksjon for dette. Les mer..

 

 

Se video:

Eksempel på time-laps

Brukermanual

Du får tilgang til norsk brukermanual når du har bestilt materiell.


Manualen

Manualen (30 sider) er den mest praktiske guiden til å lede et Diversity Icebreaker-seminar på egen hånd. Den beskriver seminaret steg for steg, viser alternative måter å lede prosessen på og gir tips til hvordan verktøyet kan brukes på ulike typer grupper og team.

En konsulent med med erfaring fra å lede gruppeprosesser vil normalt føle seg trygg nok til å lede et slikt seminar på egen hånd, etter å ha lest manualen.

 

Når du bestiller online-versjonen av spørreskjemaet, mottar du en digital versjon (PDF) av manualen som er tilpasset online-versjonen av spørreskjemaet.

 

Siste versjon: januar 2024.

 

 

Spør brukermanualen!
 

Gå til: KI-drevet chatbot

GPT-4, trent på DI brukermanual (for online-versjonen av spørreskjemaet).
Spør om hva du vil med hensyn til planlegging og tilrettelegging av standard Diversity Icebreaker-seminar.

 

 

Ekstramateriell

Undergrupper, ekstraspørsmål, hefter, buttons, bok, duk, artikler og mye mer..

Spørreskjema (online) med Premium feedback

DI individual Premium: NOK 365,00
DI individual inkl. videokurs: NOK 345,00

Betal med kort og få lenke umiddelbart.

NOK 456,25 inkl. mva.

Betal med kort og få lenke umiddelbart.

 

(Dersom du bare ønsker Diversity Icebreaker standard uten Premium: Gå til denne siden )

 

Det tar ca 8 minutter å besvare spørsmålene.

Du vil få verdier på fargene Rød, Blå og Grønn, og en utvidet Premium feedback.

 

 • Premium feedback vil gi deg et personlig tilpasset verktøy, egnet for utvikling av en mer helhetlig selvforståelse og bedre samhandlingskompetanse.
   
 • Diversity Icebreaker har til nå stort sett vært brukt som utviklingsverktøy i seminarer. Med det nye tillegget, Premium feedback, egner verktøyet så også godt for selvutvikling uten seminar.


 

 

 

 

 

 

 

Hva gir Premium i tillegg til skårene

på Rød, Blå og Grønn?
 

 1. En utvidet, personlig profilbeskrivelse som er forankret i kombinasjonen av både første og andre fargepreferanse. Tips for hvordan man kan ivareta sin tredje preferanse.
   

 2. Basert på forskning, teori og erfaring gis råd og tips basert på fargene om kommunikasjon, håndtering av dilemmaer, konflikter mellom fargene, blindsoner, teamroller, teamutvikling med mer.
   

 3. En bredere statistisk analyse av svarene.

 

 

Nye muligheter


 

 • Du kan nå bruke din Diversity Icebreaker-profil til personlig kompetansutvikling hvor og når du selv vil, med hvem du vil, på områder som er viktige for deg.
   
 • Premium feedback gjør verktøyet bedre egnet for flere bruksområder, f.eks: rekruttering, onboarding-prosessercoaching og kollegaveiledning.

 

 

 

 

Premium feedback kan leses på både mobil, PC og nettbrett. 

 

 

Hva sier brukerne?

Noen eksempler på tilbakemeldinger vi har mottatt:
 

- Jeg ble veldig begeistret for DI Premium! Jeg synes den ga meg mye i forhold til egenutvikling, hvordan jeg kan benytte de ulike fargene mine og hvordan jeg kan samhandle med andre fargekombinasjoner.

- Kjente meg veldig igjen i grunnstruktur-oversikten og hvordan jeg er i samarbeid og beslutnings- og endringsprosesser. Likte også veldig godt tipsene og forankringsspørsmålene for refleksjon.

- Interessant lesning i Premium delen. Spesielt under fanene Teamarbeid, Kreativitetsarbeid og Fleksibilitet i roller fant jeg mange gode tips og påminnelser.

- Høy brukervennlighet og masse gode tips til å utvikle sin egen kommunikasjon og forstå andre!

- DI Premium var veldig bra.  Jeg mener at dette ga oss en ny dimensjon ved Diversity Icebreaker.

 

 

Språk

Spørreskjemaet (online) tilbyr som vanlig 15 språk. 
Premium feedback-delen er tilgjengelig på:

 • Norsk
 • Dansk
 • Svensk
 • Engelsk
 • Tysk
 • Fransk

 

 

Gruppe?

Skal du kjøpe tester til en hel gruppe, gå til denne siden.

 

Gave?

Hva med å kjøpe en lenke som du videresender til din samboer, venn eller kollega? Mange forteller om aha-opplevelser etter de har sammenlignet sine profiler.

 

Ekstra veiledning?

Hvis du har lyst til å drøfte nærmere hvordan du kan anvende test-resultatene i din situasjon, så kan du bestille en time for en virtuell samtale med Bjørn Z. Ekelund. Han har vært den ledende personen rundt utviklingen av dette konseptet siden starten i 1995. Kostnad Kr 600,- + mva for en time.  Se mer info www.bze.no / evt. akademisk CV. Send en epost til office@human-factors.no for å avtale et tidspunkt.

 

 

Se video:

Diversity Icebreaker Premium

Diversity Icebreaker Premium

DI-test inkl. videokurs

DI individual Premium: NOK 365,00
DI individual inkl. videokurs: NOK 345,00

Totalt kr 431,25 inkl. mva.

 

(Prisen betyr at du får 50% rabatt på ordinær pris*)

 

 

Både test og videokurs

I denne pakkeløsningen for enkeltpersoner får du:

 

 • En stk Diversity Icebreaker(DI)-test i online-versjon.
   
 • Videokurset: "Introduksjon til Diversity Icebreaker" med utvikleren, Bjørn Z. Ekelund.

 

Videokurset består av 14 leksjoner á ca 4 minutter. Se oversikt nedenfor. Du kan også se en videointroduksjon: Klikk her

 

 

*100% rabatt på alle kurs fra Videocation.no i 1 måned
Sammen med lenken til DI-testen vil du motta en rabattkode som gir deg 100% rabatt på alle videokurs hos Videocation i 1 måned, ikke bare Diversity Icebreaker-kurset. Dersom du ikke avbestiller abonnementet etter dette blir ditt betalingskort belastes for et nytt månedsabonnement. I Videocation.no har du tilgang til over 400 norske kvalitetssikrede kurs levert av over 200 eksperter innen sine fagområder. Les mer om Videocation.no

 

 

Skal du kjøpe tester til en gruppe, gå til denne siden.

Ønsker du en mer utvidet profil-rapport? Gå til: Premium feedback