Articles

Spørreskjema (online)

Spørsmålsskjemaet er utgangspunktet for alle Diversity Icebreaker-seminarer/webinarer.

Her kan deltakerne besvare skjemaet med en vanlig smart-telefon, tablet, PC eller Mac. Skårene regnes ut automatisk og fremkommer grafisk for respondenten, som vist på bildet ovenfor, straks siste spørsmål er besvart. Derfra vil fasilitator lede seminaret videre. Respondenten får også tilgang til ytterligere online-informasjon som et alternativ til Profil-folderen man ofte deler ut på slutten av seminaret. Foreløpig er online-versjonen tilgjengelig på norsk, engelsk, dansk, svensk, finsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, polsk, kinesisk, russisk, arabisk, hebraisk og samisk.

 

 

 

Når vil online-versjonen være en bedre løsning?

 

 • Du ønsker å gjennomføre et virtuelt seminar der deltakerne ikke kan møtes fysisk, eks. med MS Teams, Skype, Zoom eller AULA.
 • Oppdragsgiver forventer en digital løsning.
 • Du ønsker et svarformat og presentasjon av profilen som er enklere og mer visuell.
 • Du vil vise en samlet gruppeprofil for alle deltakerne umiddelbart på seminaret, inkl. statistiske data, antall svar, fargefordeling osv.
 • Du ønsker å tilby en mer miljøvennlig løsning uten papir og fysisk forsendelse.

 • Deltakerne har god nett-forbindelse og mobiltelefon (evt. PC eller nettbrett) for å besvare.
 • Du må komme i gang straks og kan ikke vente på fysisk leveranse.

Les om flere fordeler på denne siden.

 

Pris
Prisen for online-løsningen er den samme som for papirversjonen. Undersøkelsen er aktiv i 6 måneder fra bestilling dersom ikke annet avtales. Du kan velge online-versjon på ordresidene.

 

 

Online-versjonen i praksis

Virker dette interessant?

Klikk her for å se resten av presentasjonen.

 

Spørreskjema (papir)

Spørsmålsskjemaet er utgangspunktet for alle Diversity Icebreaker-seminarer.

Skjemaet er tosidig og scores umiddelbart av deltakerne selv, på side to. Det hele tar bare ca 10 minutter. Denne enkle administrasjonen gjør skjemaet meget godt egnet i seminar-sammenhenger. Skjemaet er utviklet i tråd med anerkjente psykometriske metoder.


Spørreskjemaet er tilgjengelig på 19 språk. 

 

Se også online-versjon av spørreskjemaet.

 

Brukermanual og film

Du får tilgang til norsk brukermanual når du har bestilt materiell.


Manualen

Manualen er den mest praktiske guiden til å lede et Diversity Icebreaker-seminar på egen hånd. Den beskriver seminaret steg for steg, viser alternative måter å lede prosessen på og gir tips til hvordan verktøyet kan brukes på ulike typer grupper og team.

En konsulent med med erfaring fra å lede gruppeprosesser vil normalt føle seg trygg nok til å lede et slikt seminar på egen hånd, etter å ha lest manualen.

Manualen er tilgjengelig både i trykket versjon og som PDF-fil etter kjøp av papirskjemaer. Hvis du bestiller online spørreskjemaer, mottar duen digital versjon (PDF) av manualen.
 

Film på USB minnepinne

Denne kan benyttes av fasilitatorer som selv ikke har opplevd DI for å få et visuelt bilde av seminaret ved bruk av papirversjonen. Filmen viser en spesiell humoristisk fasilitatorstil og en måte å dele inn grupper som er annerledes enn den vi har anbefalt de siste årene og som er beskrevet i Brukermanualen.

Innhold:

• En kort trailer for kundepresentasjon og innsalg (2 minutter)

• Et autentisk Diversity Icebreaker-seminar i en norsk setting (redigert til 32 minutter). Seminaret ledes av Bjørn Z. Ekelund som utviklet konseptet.

Online gruppeprofil

Lett tilgjengelig og inkludert i prisen

 

Lett tilgjengelig og inkludert i prisen

Når du bestiller onlineversjonen av spørreskjemaet får du samtidig en egen link til gruppeprofilen. Gruppeprofil (basert på lenken for din gruppe) genereres automatisk. Her vil du alltid kunne se hvor mange deltakere som har besvart - noe som kan være nyttig både under seminaret og ved evt. forhåndskåring. Profilen oppdaterer seg automatisk hvert sekund. Nye svar vil dukke opp på profilen umiddelbart uten at du trenger å refreshe siden. Gruppeprofilen er tilpasset både for PC (prosjektor) og smarttelefon.

 

To visninger

 

1. Heksagon-visningen viser fordelingen av de enkelte deltakerne i et todimensjonalt rom - en sekskant. Deltakerne er representert som prikker og deres plassering er en funksjon av skåren på alle tre farger. Den presise skåren er mulig å se dersom du holder markøren/cursor over en bestemt prikk.

 

Gruppens gjennomsnitt vil være punktet hvor de tre linjene møtes.  Det normative gjennomsnittet derimot - 50 Rød, 50 Blå og 50 Grønn – vil alltid være i midten av diagrammet.

 

 

2. Statistikk-visningen viser et diagram med gruppens gjennomsnittlige skåre og norm. I tillegg får du presist gjennomsnitt og standardavvik for Rød, Blå og Grønn.

 

 

 

Bruksområder

Gruppeprofiler kan være et nyttig utgangspunkt for refleksjoner og øvelser som fokuserer på et team, en avdeling eller en organisasjon som helhet, f.eks.: "Hva er våre styrker og utfordringer gitt vår gruppeprofil i forbindelse med organisasjonsendring?", "Hvordan kan vi kompensere for de fargene vi skårer lavt på? ", etc. 

 

Informasjon som ikke er synlig i statistikkvisningen kan bli tydelig i Hexagon-visningen: Plasseringen av individuelle skårer i sammenheng med hele gruppen. Visningen er et godt utgangspunkt for å drøfte betydningen av "avstand" og "nærhet" mellom deltakerne; så vel som å avdekke "klynger".

 

 

Tillegssfunksjon for flere avdelinger

Kanskje gruppen har flere avdelinger og dere ønsker en gruppeprofil for hver enkelt avdeling i tillegg? Det er ikke noe problem. Bare gi beskjed om antall avdelinger i kommentarboksen på slutten av ordreskjemaet. Da legger vi inn et tilleggspørsmål om hvilken gruppe/avdeling man tilhører i begynnelsen av undersøkelsen. Når du klikker på lenken til gruppeprofilen vil da gruppeprofiler for hver enkelt avdeling dukke opp i tillegg til totalprofilen. Denne tilleggsfunksjonen koster kr 2500,- + mva. (max 10 avdelinger).

 

 

Se video:

Eksempel på stor gruppe - timelaps

Profil-folder

Profil-folder er inkludert i prisen pr. papir-spørreskjema.

Profil-folderen er det vanligste tilleggsmateriellet i tillegg til spørreskjemaet og spesielt anbefalt for korte seminarer. Det er et poeng at folderen deles ut til deltakerne først på slutten av seminaret, eller etter gruppe-presentasjonen.

Folderen er et mer kortfattet alternativ til det personlige arbeidsheftet som er beskrevet nedenfor. I folderen kan deltakerne markere sin profil ut fra resultatene fra spørreskjemaet, sammenlikne med normen, lese om preferansene og få praktiske tips til bedre samhandling med andre.

Folderen er foreløpig tilgjengelig på norsk, engelsk, dansk, svensk, polsk, tysk og fransk. Bestiller du skjemaer på andre språk vil du motta engelsk versjon av folderen.

Bok 2019

Den nyeste DI-boken. En av de 10 beste HR-bøkene i 2019 ifølge anerkjent amerikansk HR-selskap.

 

UNLEASHING THE POWER OF DIVERSITY
– HOW TO OPEN MINDS FOR GOOD

 

BJØRN Z. EKELUND

 

Utgiver: Routledge (UK/USA)
– verdens ledende akademiske forlag innen humaniora og samfunnsvitenskap.

 

En av de 10 beste HR-bøkene i 2019 ifølge anerkjent amerikansk HR-selskap, Bamboo HR: www.bamboohr.com/blog/best-hr-books/ 

 

 

 

Kort presentasjon

 

Boken er pedagogisk bygget opp, med et tydelig og engasjerende språk. Den kan leses som en fagbok for alle som ønsker å kommunisere med mennesker som har ulike personlige preferanser, ulike fag-perspektiver og ulik kulturell bakgrunn. Forfatterens faglige grundighet og omfattende litteraturhenvisninger kombinert med praktisk erfaring fra over 1000 konsulentoppdrag over 30 år i 20 land gjør boken unik. Innholdet er relevant og anvendelig for alle som er opptatt av dette fagfeltet på tvers av ulike bransjer og kulturer, i privat og offentlig sektor og i frivillige organisasjoner.

 

Bjørn Z. Ekelund trekker linjer fra den generelle fagkunnskap om kommunikasjon til hvordan Diversity Icebreaker (DI)-seminaret omfatter ulike vitenskapstradisjoner. Han gir også en stegvis beskrivelse av hvordan DI kan brukes som et verktøy for å skape et felles språk og skape tillit til mennesker og prosesser på tvers av team og organisasjoner.

 

Verdighet, bærekraftig mangfold, kollektiv identitet og refleksjon er andre sentrale tema som gir perspektiv utover bruk av DI-konseptet som handler om å lære om seg selv og andre i gode dialoger. DI som bidrag i større komplekse globale problemer, inkludert kulturelle, sosiale og miljømessige problemer blir også omtalt med eksempler og anbefalinger.

 

Språk: Engelsk.

 

Omtaler

BambooHr: En av av de 10 beste HR-bøkene i 2019. Les mer..

6 omtaler fra universiteteter, konsulenter etc. Les mer..

 

 

INNHOLD:

 

 1. Introduction: Diversity Icebreaker´s potential of doing Good
 2. Red, Blue and Green and Diversity Icebreaker: The evolution from underlying principles
 3. Communication models
 4. On the power of reflexivity
 5. A deeper look at the scientific disciplines and professional cultures
 6. Ethno-geographical cultural differences
 7. Promoting Green creativity and innovation
 8. Promoting Blue efficiency
 9. Promoting Red collective identity and trust
 10. Dignity and personal development

 

 

Bestilling

Du kan f.eks. bestille boken her: AdlibrisAmazon  eller sammen med ditt DI-materiell her

 

 

Personlig Arbeidshefte

Heftet inneholder utvidet informasjon om verktøyet, diskusjons-temaer og oppgaver. Det finnes også en introduksjon til TeamPyramiden som er en modell for hva som er viktig for at mangfold i teamet skal gi større gevinster enn kostnader.

Deltakerne bruker heftet individuelt eller i grupper med fasilitator. Oppgavene og spørsmålene bidrar til å oppsummere og reflektere over læringspunkter i forhold til personlig utvikling, kommunikasjon og teamarbeid.


Tilgjengelig på 8 språk.

Første utgave: 2008. Ny design 2017.

Forfatter: Bjørn Z. Ekelund og Målfrid Rydningen.

Antall sider: 30

 

Pris

Kr 90,- + mva. Bestill her sammen med skjemaer osv.

Hefte for ledere

Anvendelse av Rød, Blå og Grønn i leder- og ledelsesutvikling

Hvordan bruke Rød, Blå og Grønn i sin egen utvikling som leder? 

 

Heftet innleder med selv-forståelse og kommunikasjon. Deretter vises det hvordan man som leder kan bruke konseptet i egen ledergruppe. Rød, Blå og Grønn er også tre ulike perspektiv på ledelse og organisasjon. Heftet avsluttes med å vise hvordan kategoriene kan anvendes i endringsledelse og utvikling av en organisasjonskultur som spiller på mangfold.

 

Dette heftet er skrevet for den enkelte leder som ønsker å bruke Rød, Blå og Grønn på flere nivå i organisasjonen. Heftet er egnet som tilleggsmateriell i kjølvannet av Diversity Icebreaker-seminar og i leder- og ledelsesutviklingsprogram der Diversity Icebreaker anvendes.

 

Språk: Tilgjengelig i norsk og engelsk versjon.

Utgitt: 2018

Forfatter: Bjørn Z. Ekelund

Antall sider: 50

 

Vil du vite mer?

Du kan laste ned innholdsfortegnelsen her

Pris

Kr 90,- + mva. Bestill her sammen med skjemaer osv.

Innovasjonshefte

Innovasjonsheftet gir deg idéer om hvordan du kan anvende Diversity Icebreaker i kreative og innovative prosesser.

Heftet på 38 sider er skrevet for kursfasilitatorer, konsulenter, ledere, team og deltakere som ønsker å bruke Diversity Icebreaker i seminarer eller utviklingsarbeid med fokus på innovasjon.

Innovasjon betyr ofte at man må samarbeide på tvers av avdelinger, team og organisasjoner. Da kan det være smart å jobbe med inkludering og å skape læringsorienterte arenaer. Heftet gir deg ikke fasiten på alt dette, men det vil gi deg en bedre teoretisk forståelse av problemstillingene. I tillegg vil du få beskrevet hvordan Diversity Icebreaker kan være et nyttig verktøy for å fasilitere slike prosesser, med eksempler på seminarer, møter, ledelsegrep, planlegging osv.

Språk: Tilgjengelig på Norsk og Engelsk.

 

Vil du vite mer?

Du kan laste ned innholdsfortegnelsen her.
Du kan laste ned eksempler på sider her.

Pris

Kr 90,- + mva. Bestilles sammen med skjemaer her

Buttons

Til bruk i oppfølgingsaktiviteter etc.

Buttons er en morsom måte å synliggjøre sin dominante preferanse på.

Teksten "..but also Red and Green!" markerer samtidig et viktig poeng - nemlig at alle har ALLE farger - men i ulik grad.

Du kan lese en case publisert på LinkedIn hvor buttons er brukt her
 

Kreativitetsduk

Anvendelig i kreative gruppeprosesser

En praktisk måte å jobbe med kreative problemanalyser og/eller kreativ problemøsning etter Diversity Icebreaker-seminar.

 

Duken brukes i grupper for å definere, samle og organisere idéer ved hjelp av Post-it lapper. Duken gir struktur til prosessen og gjør det lettere å se samspill mellom ideer, inkludere ulike perspektiver. Metoden sørger for at alle er med og bidrar i prosessen.

 

En veiledning for bruk følger med. Duken har lang levetid (kan brukes på nytt og på nytt). 

 

Duken kan gjerne kombineres med innovasjonsheftet.

 

Språk: norsk eller engelsk
Størrelse: 100 x 70 cm
Vekt 340 gram.

Materiale: Gummiert matte. Leveres i papprull.

 


Pris

Kr 400,- + mva. Bestill her sammen med skjemaer osv.

 

Bok 2015

En samling forskningsartikler og konferansepresentasjoner fra perioden 2008-2014

Diversity Icebreaker II – Further Perspectives


Les de nyeste forskningsartikler og konferansepresentasjoner om Diversity Icebreaker og få et unikt innsyn i hvordan dette verktøyet er benyttet og hvordan dette igjen har skapt ny kunnskap og bedre forståelse av potensialet i dette konseptet.

Etter du har lest boken vil du kanskje våge å prøve deg på nye bruksområder for Diversity Icebreaker, og du vil garantert være bedre rustet til å ta i mot spørsmål om konseptet fra seminardeltakerne.

Boken er en oppfølger av boken fra 2008 og er oppdatert med artikler og presentasjoner frem til og med 2014.

Human Factors samarbeider med akademikere fra ulike deler av verden og boken har derfor bidragsytere fra mange land, foruten Norge.
 

Språk: Engelsk
Antall sider: 221
Redigert av: Bjørn Z. Ekelund og Piotr Pluta


Innhold


 • The Diversity Icebreaker: developing shared understanding of cooperation, Bjørn Z. Ekelund, Leah Davcheva and Jan V. Iversen
 • Managing diversity in teams, Bjørn Z. Ekelund
 • The Diversity Icebreaker for third culture building: a social constructionist approach for managing diversity, Bjørn Z. Ekelund and Kazuma Matoba
 • The Diversity Icebreaker as a psychological assessment – a cognitive diversity model?, Bjørn Z. Ekelund and Piotr Pluta
 • Promoting democratic practice through the Diversity Icebreaker in multicultural student groups, Alexis Rossi, Marieke Van Egmond, Kristin S. Orgeret, Piotr Pluta and Bjørn Z. Ekelund
 • The Diversity Icebreaker as a flexible tool for diversity management, Bjørn Z. Ekelund and Piotr Pluta
 • The Diversity Icebreaker applied in conflict management: from Norway, through the Balkans to the Middle East, Bjørn Z. Ekelund
 • Keeping a diverse work-force: more than glossy rhetoric?, Birgit Urstad

Bok 2008

Redigert av Bjørn Z. Ekelund og Eva Langvik, i 2008. 2. utgave.
Boken kombinerer separate artikler som har blitt presentert på ulike konferanser, samt upubliserte empiriske data.

DEL 1

Denne delen starter med en presentasjon av verktøyet, og etterfølges av en beskrivelse av den typiske seminarformen som benyttes med Diversity Icebreaker. (En oppdatert versjon av denne seminarbeskrivelsen er nå en del av den mer oppdaterte Brukermanualen) Deretter følger en beskrivelse av kategoriene. Til slutt, en del normdata og vitenskapelig dokumentasjon og statistikk. (En mer oppdatert versjon av denne dokumentasjonen er nå tilgjengelig fra DNV-sertifseringen fra 2013 og kan lastes ned her.)

DEL 2

Del to er en samling av ulike temaer hvor flere har bidratt med kapitler. De to første kapitlene sammenlikner dimensjonene til Diversity Icebreaker med Big five og til Myers-Briggs Type Indicator. Kapittel åtte fokuserer på hvordan dimensjonene i Diversity Icebreaker er knyttet til lederevaluering. Anvendelsen av konseptet i ulike land og i tverrkulturell opplæring er tema i kapittel ni. Kapittel ti ser på konseptets betydning for den sosiale konstruksjonen av team. Dernest kommer et kapittel som fokuserer på hvordan mangfold kan tilføre verdi i team og organisasjoner. Det siste kapittelet bringer inn nye perspektiver der markedsføring igjen er i fokus, men nå i sammenheng med «brand personality».