Articles

Spørreskjema (online)

Spørsmålsskjemaet er utgangspunktet for alle Diversity Icebreaker-seminarer/webinarer.

Deltakerne besvarer skjemaet med en vanlig smart-telefon, tablet, PC eller Mac. Skårene regnes ut automatisk og fremkommer grafisk for respondenten, som vist på bildet ovenfor, straks siste spørsmål er besvart. Derfra vil fasilitator lede seminaret videre. Respondenten får også tilgang til ytterligere online-informasjon som et alternativ til Profil-folderen man ofte deler ut på slutten av seminaret. Foreløpig er online-versjonen tilgjengelig på norsk, engelsk, dansk, svensk, finsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, polsk, kinesisk, russisk, arabisk, hebraisk og samisk.

 

 

 

Når vil online-versjonen være en bedre løsning?

 

 • Du ønsker å gjennomføre et virtuelt seminar der deltakerne ikke kan møtes fysisk, eks. med MS Teams, Zoom eller Skype.
 • Oppdragsgiver forventer en digital løsning.
 • Du ønsker et svarformat og presentasjon av profilen som er enklere og mer visuell.
 • Du vil vise en samlet gruppeprofil for alle deltakerne umiddelbart på seminaret, inkl. statistiske data, antall svar, fargefordeling osv.
 • Du ønsker å tilby en mer miljøvennlig løsning uten papir og fysisk forsendelse.

 • Deltakerne har god nett-forbindelse og mobiltelefon (evt. PC eller nettbrett) for å besvare.
 • Du må komme i gang straks og kan ikke vente på fysisk leveranse.

Les om flere fordeler på denne siden.

 

Pris
Prisen for online-løsningen er den samme som for papirversjonen. Undersøkelsen er aktiv i 6 måneder fra bestilling dersom ikke annet avtales. Du kan velge online-versjon på ordresidene.

 

 

Online-versjonen i praksis

Virker dette interessant?

Klikk her for å se resten av presentasjonen.

 

Spørreskjema (papir)

Spørsmålsskjemaet er utgangspunktet for alle Diversity Icebreaker-seminarer.

Skjemaet er tosidig og scores umiddelbart av deltakerne selv, på side to. Det hele tar bare ca 10 minutter. Denne enkle administrasjonen gjør skjemaet meget godt egnet i seminar-sammenhenger. Skjemaet er utviklet i tråd med anerkjente psykometriske metoder.


Spørreskjemaet er tilgjengelig på 19 språk. 

 

Se også online-versjon av spørreskjemaet.

 

Brukermanual og film

Du får tilgang til norsk brukermanual når du har bestilt materiell.


Manualen

Manualen er den mest praktiske guiden til å lede et Diversity Icebreaker-seminar på egen hånd. Den beskriver seminaret steg for steg, viser alternative måter å lede prosessen på og gir tips til hvordan verktøyet kan brukes på ulike typer grupper og team.

En konsulent med med erfaring fra å lede gruppeprosesser vil normalt føle seg trygg nok til å lede et slikt seminar på egen hånd, etter å ha lest manualen.

Manualen er tilgjengelig både i trykket versjon og som PDF-fil etter kjøp av papirskjemaer. Hvis du bestiller online spørreskjemaer, mottar duen digital versjon (PDF) av manualen.
 

Film på USB minnepinne

Denne kan benyttes av fasilitatorer som selv ikke har opplevd DI for å få et visuelt bilde av seminaret ved bruk av papirversjonen. Filmen viser en spesiell humoristisk fasilitatorstil og en måte å dele inn grupper som er annerledes enn den vi har anbefalt de siste årene og som er beskrevet i Brukermanualen.

Innhold:

• En kort trailer for kundepresentasjon og innsalg (2 minutter)

• Et autentisk Diversity Icebreaker-seminar i en norsk setting (redigert til 32 minutter). Seminaret ledes av Bjørn Z. Ekelund som utviklet konseptet.

Online gruppeprofil

Lett tilgjengelig og inkludert i prisen

 

Lett tilgjengelig og inkludert i prisen

Når du bestiller onlineversjonen av spørreskjemaet får du samtidig en egen link til gruppeprofilen. Gruppeprofil (basert på lenken for din gruppe) genereres automatisk. Her vil du alltid kunne se hvor mange deltakere som har besvart - noe som kan være nyttig både under seminaret og ved evt. forhåndskåring. Profilen oppdaterer seg automatisk hvert sekund. Nye svar vil dukke opp på profilen umiddelbart uten at du trenger å refreshe siden. Gruppeprofilen er tilpasset både for PC (prosjektor) og smarttelefon.

 

 

Tre visninger

 

1. Heksagon-visningen viser fordelingen av de enkelte deltakerne i en sekskant. Deltakerne er representert som prikker og deres plassering er en funksjon av skåren på alle tre farger. Den presise skåren er mulig å se dersom du holder markøren/cursor over en bestemt prikk.

 

 

 

Heksagon-visningen kan vise klynger såvel som  nærhet og distanse mellom deltagerne. Hvem er lengst unna hverandre? Stor avstand kan være et fint utgangspunkt for å samtale om ulike erfaringer og perspektiver på fargene. Dette er relevant for den personlige utviklingen og samtaler mellom deltagerne senere. 

 

Gruppens gjennomsnitt vil være punktet hvor de tre linjene møtes.  Det normative gjennomsnittet derimot - 50 Rød, 50 Blå og 50 Grønn – vil alltid være i midten av diagrammet.

 

 

2. Statistikk-visningen viser et diagram med gruppens gjennomsnittlige skåre og norm. 

 

 

Dette gir anledning til å drøfte hvordan gruppen som helhet er annerledes enn hva som mest vanlig. Man kan drøfte hva man må være oppmerksom på og hvilke tiltak man da kan iverksette. f.eks.: "Hva er våre styrker og utfordringer gitt vår gruppeprofil i forbindelse med organisasjonsendring?", "Hvordan kan vi kompensere for de fargene vi skårer lavt på? 

 
 
3. Standardavvik-visningen gir anledning til å drøfte hvordan man skal forholde seg til stor eller liten variasjon i de ulike fargene. 

 

 

For lite variasjon inviterer til økt fokus på alternative perspektiv. For mye variasjon fordrer større forsiktighet/respekt i håndtering av ulike perspektiv. Dette kan utdypes med en bevisstgjøring om formålet med ulike samtale-former; dialog (forståelse), diskusjon (sannhet) og debatt (verdivalg).

 

 

Anonyme svar

Undersøkelsen spør ikke om navn. Punktene i profilen er derfor anonyme inntil deltagerne deler sine resultater med de andre i gruppen – noe som er en forutsetning for læringsprosessen.

 

 

Tillegssfunksjon for flere avdelinger

Kanskje gruppen har flere avdelinger og dere ønsker en gruppeprofil for hver enkelt avdeling i tillegg til en fellesprofil? Vi har en egen tilleggsfunksjon for dette. Les mer..

 

 

Se video:

Eksempel på time-laps

Spørreskjema (online)

DI individual: NOK 195,00
DI individual inkl. videokurs: NOK 300,00

Betal med kort og få lenke umiddelbart.

NOK 244,- inkl. mva.

NOK 244,- inkl. mva.

Betal med kort og få lenke umiddelbart.

 

Det tar ca 8 minutter å besvare spørsmålene.

Du vil få verdier på fargene Rød, Blå og Grønn og en generell forklaring på hva resultatet betyr. Du vil også få nyttige tips til bedre samspill med andre. Diversity Icebreaker er Norges mest brukte verktøy for kommunikasjon og samhandling.

 

> LES MER

 

Skal du kjøpe tester til en hel gruppe, gå til denne siden.

 

 

DI-test inkl. videokurs

DI individual: NOK 195,00
DI individual inkl. videokurs: NOK 300,00

Totalt kr 375,- inkl. mva.

 

(Prisen betyr at du får 50% rabatt på ordinær pris*)

 

 

Både test og videokurs

I denne pakkeløsningen for enkeltpersoner får du:

 

 • En stk Diversity Icebreaker(DI)-test i online-versjon.
   
 • Videokurset: "Diversity Icebreaker for personlig utvikling" med utvikleren, Bjørn Z. Ekelund.

 

Videokurset består av 14 leksjoner á ca 4 minutter. Se en introduksjon: Klikk her

 

 

*100% rabatt på alle kurs fra Videocation.no i 1 måned
Sammen med lenken til DI-testen vil du motta en rabattkode som gir deg 100% rabatt på alle videokurs hos Videocation i 1 måned, ikke bare Diversity Icebreaker-kurset. Dersom du ikke avbestiller abonnementet etter dette blir ditt betalingskort belastes for et nytt månedsabonnement. I Videocation.no har du tilgang til ca 125 norske kvalitetssikrede kurs fordelt på ca 60 eksperter innen sine fagområder. Les mer om Videocation.no

 

 

Les mer om Diversity Icebreaker >

 

Skal du kjøpe tester til en gruppe, gå til denne siden.

 

 

Ekstramateriell

Hefter, ekstramoduler, bøker, buttons og mer..