Bestill

Materiell

JEG ØNSKER Å BESTILLE: stk.

Profil-foldere er inkludert i prisen.
Klikk her for å se om online-versjonen kan være en bedre løsning for deg.
Tilgjengelig på norsk, engelsk, dansk, tysk og spansk.
Jeg ønsker online-versjonen. Send meg lenke og relevant dokumentasjon.
NOK 3 500,- (Nye kunder) Gir ca 30% rabatt: Inkluderer 25 spørreskjemaer, 25 Profil-foldere, boken fra 2015 og 3 temahefter.

Har du valgt online-versjon? Da sendes ekstramateriellet i posten.

EKSTRAMATERIELL?
stk. Pris NOK 198,-
stk. Pris NOK 298,-
stk. Pris NOK 298,-
stk. Pris NOK 400,-
Hefter til oppfølging av seminaret stk. Pris NOK 30,-
stk. Pris NOK 30,-
stk. Pris NOK 30,-

Bruker

Ansvarlig for å lede seminaret:

Levering

LEVERING

LEVERERINGS-ADRESSE: (ikke postboksadresse)


FAKTURA-ADRESSEKOMMENTARER/MERKNADER: