Bestill

Versjon

Spørreskjema-versjon

Materiell

Online-versjon av spørreskjema Papir-versjon av spørreskjema
spørreskjemaer. Tilgjengelige språk
Flere språk Profil-foldere er inkludert i prisen.
Brukermanualen er inkludert for nye brukere.
DIGITALT EKSTRAMATERIELL I PDF-FORMAT:FYSISK EKSTRAMATERIELL Hefter til oppfølging av seminaret
Buttons
Bøker
Kreativitetsduk
Film

Bruker

Ansvarlig for å lede seminaret:


Levering

LeveringLEVERINGS-ADRESSE: (ikke postboksadresse)FAKTURA-ADRESSE:

KOMMENTARER/MERKNADER